#ธุรกิจที่ยั่งยืน: การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก

การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก กับการมาถึงของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในพลังงานทางเลือก

Beyond the Grid: พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทุกคน

ในปัจจุบันเราสามารถนำพลังงานโซลาร์มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงการให้พลังงานกับเมืองทั้งเมืองเพื่อลดต้นทุนพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจะพบเห็นป้ายสัญญาณจราจรและไฟถนนที่ใช้พลังงานโซลาร์มากขึ้น รวมถึงระบบพลังงานโซลาร์บนหลังคาที่แพร่หลายมากขึ้นเช่นกัน สำหรับประเทศไทยนั้น 99% ของครัวเรือนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้วเนื่องจากมีการขยายระบบสายส่งสายจำหน่ายไปถึงพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น อาจจะมีคำถามว่าพลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทอย่างไรในบริบทเช่นนี้ ในเมื่อมีประชากรไทยเพียงแค่ 1% ที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้า คำตอบคือ พลังงานหมุนเวียนนั้น มีบทบาทที่สำคัญมากในการเสริมความมั่นคงให้กับประเทศไทย

From Space Satellite to Solar Co-op จากดาวเทียมสู่สหกรณ์โซลาร์

ปัจจุบันชุมชนริมคลองบางบัวได้จัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงขึ้นมา และกลายเป็นชุมชนตัวอย่างของโลก มีชาวต่างชาติมาดูงานและศึกษาวิธีการจัดการตัวเองของชุมชน องค์กร Smithsonian Institute ได้นำรูปแบบและโมเดลของชุมชนไปจัดนิทรรศการในนครนิวยอร์ก และได้เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ New York Times