Tag: โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

“ปราโมทย์ ไม้กลัด” ตอบโจทย์น้ำแล้ง น้ำท่วมและโครงการ 3.5 แสนล้าน…”รัฐบาลหลงทาง”

21 กุมภาพันธ์ 2014

“ปราโมทย์ ไม้กลัด”ชื่อนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ทำงานคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องน้ำมากว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย อาทิ อธิบดีกรมชลประทาน, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ จนปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ผ่าแผนการรับฟังความเห็นโครงการน้ำ 3.5 แสน เป็นแค่ “การโฆษณา” สมาคมโลกร้อนฯ เล็งฟ้องเพิกถอนด่วน

27 กันยายน 2013

นักวิชาการ ภาคประชาชน ชำแหละเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลใช้เงิน 184 ล้านบาท เป็นเพียงการ “โฆษณาชวนเชื่อ ขาดแผนแม่บท มีแต่มีแผนอยากทำ” ด้านสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเตรียมฟ้องเพิกถอนการรับฟังความคิดเห็น และอีก 4 คดีต่อศาลปกครองกลาง ขณะที่ “ปราโมทย์ ไม้กลัด” แจงกระบวนการทำเขื่อน

คำถามต่อไปของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

29 มิถุนายน 2013

คำถามต่อไปของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนจบ)

21 มิถุนายน 2013

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนจบ)

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

18 มิถุนายน 2013

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

2 พฤษภาคม 2013

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นและคำถามบางประการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเพื่อปราศจากอคติและข้อสงสัยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนาที่โปร่งใสในการดำเนินโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ควรเปิดเผยเอกสารทุกฉบับลงในเว็บไซด์ ของ “สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ” หรือ สบอช. (www.waterforthail.go.th) เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมติดตาม หรือตรวจสอบท้วงติงโดยไม่ต้องมีความเคลือบแคลงใจ สงสัยกัน