Tag: โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

“ปราโมทย์ ไม้กลัด” ตอบโจทย์น้ำแล้ง น้ำท่วมและโครงการ 3.5 แสนล้าน…”รัฐบาลหลงทาง”

21 กุมภาพันธ์ 2014

“ปราโมทย์ ไม้กลัด” ตอบโจทย์น้ำแล้ง น้ำท่วมและโครงการ 3.5 แสนล้าน…”รัฐบาลหลงทาง”

ผ่าแผนการรับฟังความเห็นโครงการน้ำ 3.5 แสน เป็นแค่ “การโฆษณา” สมาคมโลกร้อนฯ เล็งฟ้องเพิกถอนด่วน

27 กันยายน 2013

นักวิชาการ ภาคประชาชน ชำแหละเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลใช้เงิน 184 ล้านบาท เป็นเพียงการ “โฆษณาชวนเชื่อ ขาดแผนแม่บท มีแต่มีแผนอยากทำ” ด้านสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเตรียมฟ้องเพิกถอนการรับฟังความคิดเห็น และอีก 4 คดีต่อศาลปกครองกลาง ขณะที่ “ปราโมทย์ ไม้กลัด” แจงกระบวนการทำเขื่อน

คำถามต่อไปของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

29 มิถุนายน 2013

คำถามต่อไปของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนจบ)

21 มิถุนายน 2013

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนจบ)

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

18 มิถุนายน 2013

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

2 พฤษภาคม 2013

ข้อสังเกตและข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท