โครงการ 3. 5 แสนล้าน บทเรียนความล้มเหลว เวทีรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาการของภาคประชาชนสู่ความล้มเหลวของเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน สาเหตุสำคัญเกิดจากภาครัฐให้ข้อมูลประชาชนไม่ได้ และภาคประชาชนตื่นตัวมากขึ้นและรวมตัวกันข้ามจังหวัด จนเกิดการต่อต้านอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการประท้วง ทำพิธีสาปแช่ง บานปลายสู่ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดการยึดและล้มเวทีรับฟังความคิดเห็น

รัฐบาล “เปิดซองราคา” ผู้ชนะด้านเทคนิคโครงการน้ำฯ 3.5 แสนล้านบาท

รัฐบาล “ปิดซองราคา” ผู้ชนะด้านเทคนิคโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท “ITD POWER CHINA JV” คว้ามากสุด 5 โมดูล วงเงิน 1.09 แสนล้านบาท ขณะที่ “เค วอเตอร์” ได้ 2 โมดูล แต่กวาดงบฯ มากสุด 1.62 แสนล้านบาท พร้อมเดินหน้าทำตามข้อเสนอ ป.ป.ช. แยกพิจารณาแต่ละขั้นตอน ไม่ผ่านจุดไหนตัดตอนยุติโครงการทันที

เปิดรายงาน ป.ป.ช. ชำแหละโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เสี่ยง “ทุจริต” เสนอ ครม. ป้องกันก่อนเสียหาย

ป.ป.ช. เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาจุดเสี่ยงโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ชี้อาจทำให้เกิดการปฏิบัติราชการผิดกฎหมาย สร้างความเสียหายแก่ทางราชการ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เสนอรัฐบาลหากเดินหน้าต่อ ถ้าเกิดความเสียหาย
ต้องเอาผิดผู้รับผิดชอบ