เขี่ย ‘อิตาเลียนไทย’ พ้นทวายโปรเจกต์ ยกเหตุขาดเงินเวนคืนที่ดิน 250 ล้านดอลล์ รัฐบาลไทย-พม่า จ่อเซ็นสัมปทานฉบับใหม่

เขี่ย ‘อิตาเลียนไทย’ พ้นทวายโปรเจกต์ ยกเหตุขาดเงินเวนคืนที่ดิน 250 ล้านดอลล์ รัฐบาลไทย-พม่า จ่อเซ็นสัมปทานฉบับใหม่