Tag: แก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์

นายกฯ เตรียมแก้รัฐธรรมนูญ “หมวดพระมหากษัตริย์” เป็นเรื่องตามพระราชอำนาจ ไม่กระทบสิทธิประชาชน – ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ ยืดเวลายื่นแบบปี2559

11 มกราคม 2017

นายกฯ เตรียมแก้รัฐธรรมนูญ “หมวดพระมหากษัตริย์” เป็นเรื่องตามพระราชอำนาจ ไม่กระทบสิทธิประชาชน – ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ ยืดเวลายื่นแบบปี2559