Tag: สิ่งแวดล้อม

การค้าระหว่างประเทศ VS การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

16 ธันวาคม 2014

ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2556 ของ UNEP เปิดเผยว่า มีการสนับสนุนเรื่องการค้าระหว่างประเทศแบบยั่งยืน (sustainable international trade) ที่เน้นเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วยมาตรการหลายด้าน เช่น การลดภาษีนำเข้าในสินค้าและบริการที่ผลิตด้วยวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่ไม่สร้างมลพิษเพิ่มให้กับโลก และการลดการสนับสนุนจากรัฐบาลในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประมงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“รตยา จันทรเทียร” ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แถลงการณ์ขอให้เร่งปฏิรูประบบการพิจารณารายงาน EHIA และ EIA – 19 พ.ย.นี้ชี้ขาดโครงการเขื่อนแม่วงก์

12 พฤศจิกายน 2014

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยืนยันที่จะปกป้อง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทย โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตก และยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในประเทศไทยและเอเซียอาคเนย์ เป็นแหล่งพันธุกรรมเสือโคร่งที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและมีแนวโน้มการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งสูงขึ้นทุกปี แต่ทั้งหมดนี้กำลังจะสูญเสียไปด้วยการตัดสินใจจากระบบโครงสร้างที่ผิดพลาดและเมื่อเสียหายไปแล้ว เราเชื่อว่ามันจะไม่มีวันกลับมาเป็นได้ดังปัจจุบัน แต่กลับจะกลายเป็นโดมิโนตัวแรกที่ล้มทับทำลายป่าอนุรักษ์อื่นๆในประเทศไทย เพราะถ้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ทำได้ ป่าอนุรักษ์อื่นๆก็ย่อมทำได้

“B Talk เสวนา” ฟื้นฟูรอยธรรมชาติ ปรับโครงสร้างการผลิตจากเส้นตรงเป็นวงจรปิด “zero footprint” – อู่สู่อู่ ขยะเป็นศูนย์

14 ธันวาคม 2013

“B Talk เสวนา” ฟื้นฟูรอยธรรมชาติ ปรับโครงสร้างการผลิตจากเส้นตรงเป็นวงจรปิด “zero footprint” – อู่สู่อู่ ขยะเป็นศูนย์

จะตอกตรึงวาทกรรมหรือเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลง? เปรียบเทียบกรณี BP กับ CP

30 เมษายน 2013

นำเสนอกรณีเปรียบเทียบกรณีน้ำมันรั่วของบริษัท BP ในอังกฤษ กับวิธีเลี้ยงกุ้งของบริษัท CP ในไทย ซึ่งตกเป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษแต่มีคนไทยน้อยคนที่ล่วงรู้เพราะสื่อไทยไม่รายงาน ผู้เขียนหวังว่าการเปรียบเทียบทั้งสองกรณีนี้ จะทำให้สิ่งที่ผู้เขียนเคยอธิบายว่าภาวะ “สื่อมวลชนโดยรวมยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาคธุรกิจ” และการที่ “ภาครัฐยังเอาใจภาคธุรกิจเป็นหลัก” แจ่มชัดขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อย

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม–เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2012

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

3 โมเดล “สินค้าเพื่อโลกที่ดีกว่า” สไตล์ พานาฯ-แปลนทอยส์-เอสซีจี

22 กันยายน 2011

ปลุกกระแสบริโภคเพื่อโลก พบกับ 3 โมเดล “สินค้าเพื่อโลกที่ดีกว่า” บอกเล่าจากประสบการณ์ของ แปลนทอยส์ พานาโซนิค และเอสซีจี

เปิดงานวิจัยมาบตาพุด(1) : ความล้มเหลวของการเติบโตอย่างยั่งยืน – บริหารผิด จัดสรรทรัพยากรผิด

14 กันยายน 2011

เปิดงานวิจัยมาบตาพุด 25 ปี ของความผิดพลาดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ไขปมที่ยังไร้ทางออก เจาะรากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เผยพฤติกรรมข้าราชการ ผู้มีอำนาจ ชี้ไม่เคยรับใช้ประชาชนแต่ทำตัวเป็นนาย แถมทำตัวล้าหลัง ทำให้การพัฒนาประเทศบิดเบือน