เครือ “รัฐประชา” ฟ้อง “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ปลอมสัญญากู้เงิน และ สหกรณ์ครูปทุมฯ ฟ้อง”สหกรณ์ฯ คลองจั่น” เรียกเงินฝาก 800 ล้านคืน

เครือ “รัฐประชา” ฟ้อง”ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ปลอมสัญญากู้เงิน และ สหกรณ์ครูปทุมฯฟ้อง”สหกรณ์ฯคลองจั่น” เรียกเงินฝาก 800 ล้านคืน