“บอร์ด EEC” ไฟเขียว “รถไฟความเร็วสูง” เชื่อม 3 สนามบินวงเงิน 2 แสนล้าน

“บอร์ด EEC” ไฟเขียว รถไฟความเร็วสูง เชื่อม “ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา” วงเงิน 2 แสนล้าน เตรียมชง ครม. อนุมัติเร็วๆ นี้

EIC เจาะโอกาสธุรกิจใน EEC 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-curve อะไรมาแรงสุด

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “เจาะโอกาสธุรกิจคลื่นลูกใหม่ใน EEC” โดยมองว่าปัจจุบันภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรม First S-Curve และ 5 อุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งราว 60% ของกิจการในอุตสาหกรรม New S-Curve จะได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นสูง โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรมการบินและดิจิทัล

นายกฯลุย EEC พร้อมพัฒนา 6,500 ไร่อู่ตะเภา “เมืองการบินตะวันออก” เชื่อม 3 สนามบิน กนอ.- เอกชนขานรับ ระบุนโยบายต้องชัดต่อเนื่อง

ประชุม EEC นัดแรก พร้อมพัฒนา 6,500 ไร่อู่ตะเภา เมืองการบินตะวันออก เชื่อม 3 สนามบิน กนอ.- เอกชนขานรับ ระบุนโยบายต้องชัดต่อเนื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่ง ทอท. เร่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” สลายผูกขาดดิวตี้ฟรีในเมือง-สมาคมร้านค้าปลอดภาษีชี้ต้องตอบใน 30 วัน

มติผู้ตรวจการแผ่นดินสั่ง ทอท. เร่งศึกษา-เปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” สลายผูกขาดดิวตี้ฟรีในเมือง-สมาคมร้านค้าปลอดภาษีชี้ต้องตอบใน 30 วัน