Tag: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย: สาเหตุและข้อเสนอแนะ

15 กุมภาพันธ์ 2012

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย : สาเหตุและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดระบุคุณภาพนักเรียนตกต่ำ ครูแบกภาระทำเอกสารประเมินคุณภาพโรงเรียน เวลาเตรียมการสอนน้อยลง

เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาได้อย่างไร: แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2012

เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาได้อย่างไร: แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ