Tag: ศุภชัย หล่อโลหการ

นายศุภชัย หล่อโลหการ

เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

4 มิถุนายน 2014

เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผูอำนวยการ สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ ชี้แจงหลังจากจุกฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญา

ศาลฎีกาไม่รับและสั่งจำหน่ายคดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ. สนช. เป็นโจทก์ฟ้อง “วิลเลียม วิน แอลลิส”

21 พฤษภาคม 2014

ศาลฎีกาตรวจสำนวนที่นายศุภชัยฎีกาว่าจำเลยเป็นผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณา จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส

สถานทูตอังกฤษเดินเรื่องคุ้มครอง”วิลเลี่ยม แอลลิส” นักวิจัยผู้ฟ้องร้อง”ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีถูกคุกคามและขู่ฆ่า

20 กันยายน 2013

สถานทูตอังกฤษเดินเรื่องคุ้มครอง”วิลเลี่ยม แอลลิส” นักวิจัยผู้ฟ้องร้อง”ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีถูกคุกคามและขู่ฆ่า

ที่มาภาพ : http://www.andrew-drummond.com

ขู่อุ้ม-ฆ่า วิลเลียม วิน แอลลิส คู่กรณีฟ้องศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ลอกเลียนงานวิจัย

22 สิงหาคม 2013

ขู่อุ้ม-ฆ่า วิลเลียม วิน แอลลิส คู่กรณีฟ้องศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

18 กรกฎาคม 2013

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

นายศุภชัย หล่อโลหการ

คดีคัดลอกข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องคดีหมื่นประมาท ระบุ”วิลเลี่ยม แอลลิส”คือผู้เขียน

2 กันยายน 2012

คดีหมื่นประมาทคัดลอกข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” แพ้ทั้ง 2 ศาล ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง ระบุ”วิลเลี่ยม”คือผู้เขียน

ข่าวศุภชัยแพ้คดี

“ศุภชัย หล่อโลหการ” แพ้คดี “วิลเลียม วิน แอลลิส” คู่กรณีเพิกถอนปริญญาเอก ความผิดปลอมแปลงเอกสารสัญญาจ้าง

28 สิงหาคม 2012

ศาลพิพากษา “ศุภชัย” ผอ.สำนักนวตกรรมแห่งชาติ ผิดจริง คดีปลอมแปลงเอกสารสัญญาจ้าง”วิลเลียม แอลลิส” สั่งจำคุก 6 เดือน แต่ให้รอการลงโทษ 1 ปี

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

“ปลอดประสพ” เมินตั้งกรรมการสอบ “ศุภชัย” อ้างถูกเพิกถอนปริญญาเป็นเรื่องส่วนตัว “ไม่ผิด” ส่วนจะลาออกหรือไม่ “ให้คิดเอง”

8 กรกฎาคม 2012

“ปลอดประสพ” เมินตั้งกรรมการสอบ อ้างใช้วุฒิ ป.โท นั่งเก้าอี้ ผอ.สนช. เผยให้เจ้าตัวคิดเอาเอง ถูกสภาจุฬาถอนปริญญาเอก เหมาะสมหรือไม่

บทความ ?Doctor no more: Thai official finally loses title? จาก Times Higher Education

กรณีถอนปริญญาดังไปทั่วโลก สื่อนอกลงข่าว พร้อมกดดัน “วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรของไทย” ถอดบทความ

3 กรกฎาคม 2012

กรณีถอนปริญญาดังไปทั่วโลก สื่อนอกลงข่าว พร้อมกดดัน “วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรของไทย” ถอดบทความ

นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส

“วิลเลียม วิน แอลลิส” คู่กรณีการเพิกถอนปริญญาเอก “ศุภชัย หล่อโลหการ” 5 ปีของการทวงสิทธิผู้ประพันธ์

2 กรกฎาคม 2012

“วิลเลียม วิน เอลลิส” คู่กรณีการเพิกถอนปริญญาเอก “ศุภชัย หล่อโลหการ” 5ปีของการทวงสิทธิผู้ประพันธ์