Tag: ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

ยุบพรรคเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย?

7 กรกฎาคม 2012

ยุบพรรคเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย?

รำลึก “เจริญ วัดอักษร” ในวันครบรอบแปดปีที่ถูกยิงตาย สิ่งที่พวกคุณไม่เข้าใจ

21 มิถุนายน 2012

ความตายของเจริญ วัดอักษร นำความเจ็บปวดมาสู่ทุกฝ่าย เพราะเจริญเป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้านที่ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสมบัติของสาธารณะ ความตายของเจริญจึงแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อส่วนรวมในประเทศนี้มีราคาและต้นทุนชีวิตที่มากมายเหลือคณา