ลุ้นปลด “ใบเหลือง” IUU เมษายนนี้ – ชาวประมงยอม “คุมเครื่องมือประมง-ปิดอ่าวฯ” เพิ่ม หวังพบปลาทูมากขึ้น

เมษยน 61 นี้ ลุ้นปลด “ใบเหลือง” IUU ฝาก ประมง-เจ้าท่า จับมืออำนวยความสะดวกปรับรอบออกใบอนุญาตฯพร้อมกัน – ชาวประมงเฮ! พบปลาทูมากขึ้น ยอมให้คุมเครื่องมือประมง และปิดอ่าวเพิ่ม

1 ปี 8 เดือนปัญหาประมง IUU – กรมเจ้าท่าหักดิบลดจำนวนเรือ 1 ปี ผ่านม.44 ถอนรวด 1.7 หมื่นลำ ยัง Over Fishing

แม้จะต้องคลำทางและเผชิญปัญหามาพักใหญ่ การปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานาน การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด การเร่งดำเนินการโดยไม่พิจารณาอัตรากำลังคน จนส่งผลกระทบในภายหลัง เป็นเรื่องที่อาจต้องค่อยๆ คลายปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหา Over Fishing อันเป็นเป้าหมายหลัก จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่านับจากนี้อีก 2 ปี กรมเจ้าท่าจะไม่เปิดขึ้นทะเบียนเรือประมงเพิ่ม และหากพ้นจากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ศปมผ. ที่ถูกตั้งขึ้นอาจต้องถูกยุบลง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมประมง ยังคงต้องสะสางปัญหานี้ต่อไป

Over Fishing เรือล้นทะเล สัตว์น้ำขนาดเล็กสูญ 3 แสนตัน/ปี – อัดงบ 2,000 ล้าน ลุ้น EU ปลดใบเหลือง

“ปลากำลังจะหมดทะเลไทย” คำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรทางทะเลจนเกินขีดจำกัด ซึ่งการทำประมงเกินควรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก เพราะจำนวนเรือประมงที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการควบคุม ประกอบกับกฎหมายประมงที่ไทยมียังล้าสมัย นำไปสู่ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือประมง IUU

แจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ

รัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวแจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ

ประเมินผลการดำเนินการและมาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ของประเทศไทย ในรอบ 5 เดือน(พ.ค.- ก.ย.2558)

การดำเนินการในช่วงเวลา 5 เดือน ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการที่ขาดความรู้และความเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การขาดข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และข้อสนับสนุนทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการออกเรือและทำประมง รวมทั้งบริบทในการประกอบกิจการประมงที่เป็นภูมิปัญญาแบบไทยๆ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนซึ่งต่างไปจากสหภาพยุโรป และประเทศในซีกโลกตะวันตก ที่สำคัญ คือ การมีทัศนคติที่เป็นอคติต่อผู้ที่ประกอบอาชีพประมง

ครม. ตั้ง “วิรไท สันติประภพ” เป็นผู้ว่าฯ ธปท. ไฟเขียว พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ – “บิ๊กตู่” อ้างมีสมาคมประมงห้ามเรือออกหาปลา หวังกดดันรัฐบาล

ครม.ตั้ง “วิรไท สันติประภพ” เป็นผู้ว่าฯธปท. ไฟเขียว พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใช้แทนระเบียบสำนักนายกฯ – “บิ๊กตู่” อ้างมีสมาคมประมงห้ามเรือออกหาปลา หวังกดดันรัฐบาล คดี 14 นศ.ให้ว่าตามกฎหมาย