ธนาคารโลกเรียกร้องประเทศกำลังพัฒนาสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง รองรับวิกฤติโลก

ธนาคารโลกเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาสร้างความเข้มแข็งพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเพื่อให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก