Tag: พรรคไทยรักไทย

20 ปี จากทักษิณ ชินวัตร ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ “งบกลาง” 5 ล้านล้าน 14.5% ของงบฯ รวม

21 พฤศจิกายน 2016

จากทักษิณ ชินวัตร ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา 20 ปี อนุมัติ “งบกลาง” 5 ล้านล้าน คิดเป็นสัดส่วน 14.5% ของงบฯ รวม 34 ล้านล้านบาท

ยุบพรรคเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย?

7 กรกฎาคม 2012

ยุบพรรคเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย?

คำยืนยันจากอดีตเพื่อน “ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์” ก่อน “อภัยโทษ” (ทักษิณ) ต้อง “สำนึกผิด”!

24 พฤศจิกายน 2011

คำยืนยันจากอดีตเพื่อน “ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์” ก่อน “อภัยโทษ” (ทักษิณ) ต้อง สำนึกผิด” !