ปฏิบัติการ Lava Jato (ล้างรถยนต์) ที่โด่งดังของบราซิล ความสำเร็จของการใช้หลักนิติธรรมกับปัญหาคอร์รัปชัน

ปฏิบัติการล้างรถยนต์แสดงให้เห็นว่า บราซิลกำลังจะกลายมาเป็นประเทศที่มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง ในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน สำนักงานตำรวจแห่งรัฐ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการ เปลี่ยนเป็นองค์กรรัฐที่มีประสิทธิผล ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย โดยสามารถดำเนินการฟ้องคนที่มีอำนาจอิทธิพล การสอบสวนขยายไปถึง 9 บริษัทก่อสร้างชั้นนำ เครือข่ายคอร์รัปชันใหญ่ 4 เครือข่าย ประธานาธิบดี 2 คน และนักการเมืองจำนวนมาก

พัฒนาการของความคิด Modern Business Strategy ตอบโจทย์ ทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตมีกำไรอย่างยั่งยืน

ธุรกิจทั้งหลายจะเผชิญกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่มีหลักการที่ยืนยงหรือเป็นสากลในเรื่องประสิทธิผลด้านการบริหาร หากจะมีข้อแนะนำที่เป็นอมตะ สิ่งนั้นก็คือธุรกิจและผู้บริหารจะต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ธุรกิจที่ได้ผลจึงมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic)

ในเวลา 35 ปี คนจีน 800 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน จีนก้าวออกจาก “กับดักความยากจน” ได้อย่างไร?

ประสบการณ์ของจีนในเรื่องการขจัดความยากจน ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ ว่า การขจัดความยากจนสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย แต่สามารถดำเนินการได้ผล โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีจุดเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของท้องถิ่น เหมือนกับความสำเร็จด้านไมโครไฟแนนซ์ของ Grameen Bank ที่อาศัยประโยชน์จากเครือข่ายหมู่บ้านยากจนในบังกลาเทศ

การศึกษาที่เป็นเลิศของฟินแลนด์ ให้บทเรียนสากลแก่ประเทศต่างๆอย่างไร?

ความสำเร็จในเรื่องระบบการศึกษาของฟินแลนด์ มาจากความมุ่งมั่นของทุกส่วนในสังคม ที่มองเห็นว่า การศึกษาคือปัจจัยสร้างความมั่งคั่งแก่ประเทศ และแก่ประชากรแต่ละคน ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เกิดระบบการศึกษามีคุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคน ความสำเร็จทางการศึกษา ยังมาจากลักษณะเฉพาะของฟินแลนด์เอง การนำโมเดลการศึกษาของฟินแลนด์ ไปใช้อีกประเทศหนึ่ง จึงต้องพิจารณาถึงความแตกต่างด้านสังคมด้วย

การค้นพบ “พื้นที่ว่างเปล่า” ในมหาพีระมิดแห่งกิซ่า จะไขปริศนาหรือไม่ว่า พีระมิดสร้างขึ้นมาได้อย่างไร?

การค้นพบ “พื้นที่ว่างเปล่า” ในมหาพีระมิดแห่งกิซ่า จะไขปริศนาหรือไม่ว่า พีระมิดสร้างขึ้นมาได้อย่างไร?

การเดินทางเยือนเอเชีย 12 วันของโดนัลด์ ทรัมป์ กับภาระกิจที่มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ

ทำเนียบขาวได้เปิดเผยรายละเอียดการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ อเมริกาจะไปเยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ การเดินทางเยือนครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทนำของสหรัฐฯ ที่จะส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Region) ให้เป็นพื้นที่เสรีและเปิดกว้าง

ญี่ปุ่นจะกลับมาเป็น Japan As Number One เมื่อกลายมาเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในโรงเรียนของญี่ปุ่น พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คือ อ่านหรือแปลภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่เข้าใจภาษาพูดและการโต้ตอบ เพราะเหตุนี้ การสอนและการอธิบายภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จึงใช้ภาษาญี่ปุ่น ทุกครั้งที่มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษ บรรดาครูพวกนี้ก็จะต่อต้าน ในปี 2009 กระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นเคยสำรวจครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 29,524 คน มีครูเพียง 201 คน ที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไม่ใช่ภาษาที่ 2

ขอต้อนรับ “โลกที่ไม่มีการเกษียณ” ยุคสมัยที่เวลาของมันใกล้จะมาถึงแล้ว

ในยุคที่หลังจากเกษียณไปแล้วคนเรามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ความคิดที่ว่าคนเราจะเกษียณจากงานเมื่ออายุเกิน 60 ปี แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญ จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล แต่ทุกวันนี้ หลังจากเกษียณแล้ว มีคนจำนวนมากขึ้นที่มีชีวิตยืนนานอีก 20 ปีหรือมากกว่านี้ หาก “ยุคสมัยที่ไม่มีการเกษียณ” มาถึงจริง ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องเตรียมตัวรับมือ นายจ้างจะต้องช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้นานมากขึ้น และนโยบายของรัฐ ในฐานะเหล่าหลักเสาแรกของระบบบำนาญ จะต้องหาทางขยายระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรทุกคน

การสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ด้วยคุณสมบัติ 6 ประการของ “พื้นที่สาธารณะ”

การสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ด้วยคุณสมบัติ 6 ประการของ “พื้นที่สาธารณะ”

1 2 3 6