thsdg17#2(ตอนที่4)ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

thsdg17#2(ตอนที่4)ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย SEP for SDGs พอเพียงเพื่อยั่งยืน : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย

Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย

ชง กมธ.ยกร่างฯ เสนอ คสช. เลิก “ประกาศ-คำสั่ง” คลายบรรยากาศ ให้แสดงความเห็น รธน. เต็มที่ ก่อนประชามติ – เปิดตัวเว็บพลเมืองเสวนา

ชง กมธ.ยกร่างฯ เสนอ คสช. เลิก “ประกาศ-คำสั่ง” คลายบรรยากาศ ให้ ปชช. แสดงความเห็น รธน. อย่างเต็มที่ ก่อนทำประชามติ – เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เปิดตัวเว็บพลเมืองเสวนา เป็นอีกช่องทางแสดงความเห็น พ่วงจัดทำคำแก้ไข รธน. ฉบับพลเมืองได้

แผนการป้องกันและรับมือน้ำมันรั่วของรัฐ ที่ยังไม่ได้เขียน – “เขาว่าน้ำทะเลใส รู้ได้ไงว่าปลอดภัย”

แผนการป้องกันและรับมือน้ำมันรั่วของรัฐ ที่ยังไม่ได้เขียน – “เขาว่าน้ำทะเลใส รู้ได้ไงว่าปลอดภัย”