AOT เมินคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินตั้ง “จุดส่งมอบสินค้า” สมาคมดิวตี้ฟรีจี้ “นายกฯ-สนช.-สผผ.” ปฏิบัติตามรธน.

AOT เมินคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะตั้ง “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” สมาคมดิวตี้ฟรีบี้ “บิ๊กตู่”-สนช.-สผผ. ปฏิบัติตาม รธน. ปี 60

ป.ป.ท. ส่ง”หลักฐานใหม่” ให้ ป.ป.ช. ฟื้นคดี ทอท. ตีมูลค่าการลงทุน “คิง เพาเวอร์” ต่ำกว่าพันล้าน

เปิดหลักฐาน ทอท. ตีมูลค่าร่วมลงทุน “คิง เพาเวอร์” เกินพันล้าน-ป.ป.ท. ส่งหลักฐานใหม่ให้ ป.ป.ช. ฟื้นคดี

สปท. โชว์หลักฐานยันสัมปทานดิวตี้ฟรีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ เลิกสัญญาคิง เพาเวอร์ไม่เสียค่าโง่

สปท.โชว์หลักฐานยัน-สัมปทานดิวตี้ฟรี-ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ เลิกสัญญาคิง เพาเวอร์-ไม่เสียค่าโง่

เปิดผลสอบสัมปทานดิวตี้ฟรี สปท. เสนอ “บิ๊กตู่” ปลดบอร์ด AOT-ยกเลิกสัญญาคิง เพาเวอร์ฯ

เปิดไส้ใน-ผลสอบสัมปทานดิวตี้ฟรี สปท. ชง “บิ๊กตู่” ปลดบอร์ด AOT-ยกเลิกสัญญาคิง เพาเวอร์ฯ

คิง เพาเวอร์ ส่งหนังสือถึง AOT ย้ำให้ทำตามสัญญา สวนคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ 60 วัน”

“คิง เพาเวอร์” ส่งจดหมายถึง AOT ย้ำให้ปฏิบัติตามสัญญาฯ สวนคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ”ใน 60 วัน

“วิษณุ เครืองาม” สั่ง AOT แจงผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ “เลือกปฏิบัติ” จุดส่งมอบสินค้า ผูกขาด “ดิวตี้ฟรีในเมือง”

“วิษณุ เครืองาม” สั่ง AOT แจงผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้ “เลือกปฏิบัติ” พื้นที่จุดส่งมอบสินค้า ผูกขาด “ดิวตี้ฟรีในเมือง”

คิง เพาเวอร์ฯ ออกจดหมายชี้แจงข่าว “ตัวเลขรายได้ดิวตี้ฟรีในเมือง” ระบุขอสงวนสิทธิพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาล เผยฟ้องแล้วหลายคดี

คิง เพาเวอร์ฯ ออกจดหมายชี้แจงข่าว “ตัวเลขรายได้ดิวตี้ฟรีในเมือง” ระบุขอสงวนสิทธิพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาล เผยฟ้องแล้วหลายคดี

สปท. ตรวจสอบรายได้ดิวตี้ฟรีในเมือง “คิงเพาเวอร์” พบแจ้งยอดขายกรมศุล – ทอท.แค่ 6 เดือน ต่างกันกว่า 2,500 ล้าน

สปท. ตรวจสอบบัญชีรายได้ดิวตี้ฟรีในเมือง “คิงเพาเวอร์” พบแจ้งยอดขายกรมศุล – ทอท.แค่ 6 เดือน ต่างกันกว่า 2,500 ล้าน

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่ง ทอท. เร่งเปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” สลายผูกขาดดิวตี้ฟรีในเมือง-สมาคมร้านค้าปลอดภาษีชี้ต้องตอบใน 30 วัน

มติผู้ตรวจการแผ่นดินสั่ง ทอท. เร่งศึกษา-เปิด “จุดส่งมอบสินค้าสาธารณะ” สลายผูกขาดดิวตี้ฟรีในเมือง-สมาคมร้านค้าปลอดภาษีชี้ต้องตอบใน 30 วัน

1 2 3