#ธุรกิจที่ยั่งยืน: การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก

การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก กับการมาถึงของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในพลังงานทางเลือก

Thailand SDGs Forum#2 : ธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ก้าวสู่สังคมการมีส่วนร่วม – สร้างสมดุลใหม่”

Thailand SDGs Forum#2 : ธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ก้าวสู่สังคมการมีส่วนร่วม-สร้างสมดุลใหม่”

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานวมินทร์ คว้า “สโตร์คาร์บอนนูทรัล” ต้นแบบร้านปลอดคาร์บอนกู้วิกฤติโลกร้อน

เทสโก้ โลตัส มุ่งสร้างสโตร์ลดคาร์บอนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยล่าสุดคว้าสโตร์คาร์บอนนูทรัล ชดเชยคาร์บอนเท่ากับศูนย์ หลังทุ่มงบประมาณ 880,000 บาท ปรับปรุงเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนนวมินทร์ สู่ระบบการประหยัดพลังงาน พร้อมปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติลดโลกร้อน ทั้งนี้ตั้งเป้าให้สาขาดังกล่าวเป็นต้นแบบของอีก 1,500 สาขาทั่วประเทศที่เร่งทำให้สำเร็จใน 2 ปี นอกจากนี้ยังทดลองใช้ป้ายบอกราคาที่แสดงผลผ่านจอ LED ในร้านค้าเพื่อลดความผิดพลาดของราคา ลดภาระพนักงาน และลดการใช้กระดาษด้วย

ขยะไทย ขยะโลกกว่าครึ่งคืออาหาร แต่ประชากร 1 ใน 8 คนอยู่ในสภาพอดอยาก

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติขยะอาหาร โดยโลกผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงประชากร 7 พันล้านคน แต่กลับสูญเสียและทิ้งขว้างอาหารประมาณ 1.3 พันล้านตันทุกๆ ปี มูลค่ารวม 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ทุกๆ วันประชากรโลก 1 ใน 8 คน กำลังอดอยากและ 1 ใน 4 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีภาวะขาดสารอาหาร ดังนั้น หากโลกสามารถลดการสูญเสียหรือทิ้งขวางอาหารได้เพียง 1 ใน 4 ของปัจจุบันจะทำให้มีอาหารเพียงพอสำหรับผู้หิวโหยอีก 870 ล้านคนทั่วโลก