Tag: จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

รูปเฉพาะ

หนี้สาธารณะ: ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?

21 ธันวาคม 2012

นักวิชาการประเมิน หนี้สาธารณะมีความเสี่ยงเป็นระเบิดเวลา แต่ถ้าบริหารจัดการดีจะเป็นยากระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว ห่วงโครงการประชานิยมยั่งยืน ประเทศชาติเจ๊ง

จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

“ผอ.สำนักบริหารหนี้สาธารณะ” แจงเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาท ไม่กระทบวินัยการคลัง

20 มีนาคม 2012

“จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ผอ.สบน. มือบริหารหนี้สาธารณะ แจง กู้เงิน 1.1 ล้านล้านบาท ไม่น่าห่วง ยังอยู่ในกรอบวินัยการคลัง โต้แบงก์ชาติดูแลตัวเองให้รอดก่อน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)

แกะรอย 10 ปีงบประมาณ “อปท.”เจอแต่เงินฝากกินดอกเบี้ยกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี (1)

29 สิงหาคม 2011

เปิดเบื้องลึก 10 ปี งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยงบกว่าครึ่งท้องถิ่นเอาไปฝากกินดอกเบี้ย ล่าสุดตัวเลขพุ่งถึง 2 แสนล้านบาท ได้ดอกเบี้ยแค่ 1 % สะท้อนการถ่ายโอนอำนาจไร้ผล การกระจายอำนาจล้มเหลว คลังเตรียมเรียกเงินคืนระบุบริหารเงินไม่เกิดประโยชน์