คิดแบบมีมูล…

ซี่รี่ย์ “คิดแบบมีมูล” เป็นความร่วมระหว่างบริษัทเซอร์ทิส จำกัด กับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จุดประสงค์เพื่อค้นหาและพูดคุยกับคนที่ใช้ข้อมูลในหลากหลายสาขา อาชีพ เพื่อทำให้ความคิดและการตัดสินใจดีขึ้น

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง ชี้ไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากทีมงาน 0.1 ทีมงานก็ต้อง 4.0 ไม่เช่นนั้นมันจะได้งาน 0.1

เรื่องเก่าเล่าใหม่: ประวัติศาสตร์ของ Data Science

แง่คิดจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของ Data Science ที่เห็นได้ชัดคือ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้ใหม่ที่ควรจะเป็นผู้นำทางความคิด (thought leader) ในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาและต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?”: ติงนักเลงคีย์บอร์ด ถ้าคุยกับสาธารณะ ขอเถอะ! อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป แนะต้องใช้ความรู้เป็น

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” …นักเลงคีย์บอร์ดมีเยอะ อยากจะบอกว่าถ้าคุยกับสาธารณะ อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป เพราะเป็นการทำบาปทำกรรม เหมือนปล่อยไวรัสออกไป แต่เป็นไวรัสทางความคิด เวลามันแพร่ไปแล้วมันจะกระจายออกไป ถอนยากแล้วรักษายาก

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

Blockchain Technology จะเปลี่ยนโลกของข้อมูลอย่างไร

หลายคนคงเริ่มตั้งคำถามว่า แล้วเทคโนโลยีอย่าง Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับสายงาน Data Science หรือ Data Analytics ของผมอย่างไร ความเป็นจริงแล้ว บริการของเทคโนโลยี Blockchain ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการ Data ได้อย่างมากมาย

คิดหลายด้าน สร้าง Data driven mindset part 2

จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายองค์กรทำให้ผมเกิดคำถามว่าทำไมปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน Data ถึงเกิดเหมือนกันในหลายที่ แท้จริงแล้วปัญหานี้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นปัญหาที่ลึกและกว้างระดับประเทศกันแน่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการพัฒนาคนของเราตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ถ้าหากเป็นเช่นนั้น เราควรมาช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตของชาติและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโต อนาคตอยู่ในมือพวกเราทุกคน

Thai Parent 4.0: ผู้ใหญ่ 4.0 เลี้ยงลูกด้วย Data

ผมฝันนะ ว่าวันหนึ่งสังคมไทยจะเป็น Data driven society (ไม่ใช่ Drama) ลองจินตนาการตามนะครับ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเรามีการเปิดใช้ข้อมูล open dataกันมากขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถตรวจเช็คแหล่งที่มา ความจริงความเท็จของข้อมูลได้ คนในสังคมมีการพูดจาที่ใช้ข้อมูลหรือหลักฐานมาสนับสนุน ไม่พูดลอยๆ หรือแค่แสดงความคิดเห็นที่ไม่มีมูล หรือสร้างภาพในสิ่งที่ตนไม่เป็น สังคมไทยกำลังรอให้เราปฏิรูปตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ 4.0 อยู่ ซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้เลย ไม่ต้องรออนุมัติ เพื่ออนาคตของสังคมไทยที่ดีกว่า แล้วคุณจะรออะไร

1 2 3