Tag: ความยั่งยืน

#ความยั่งยืน : ทำดี ไม่หวัง (วัด) ผลกับโครงการและกิจการเพื่อสังคม?

14 กุมภาพันธ์ 2017

“ความสุขใจ” ของผู้ทำโครงการเพื่อสังคม โครงการซีเอสอาร์หรือกิจการเพื่อสังคมคงไม่ใช่ “ผลลัพธ์” ที่เพียงพอในปัจจุบัน  แต่ผลลัพธ์ทางสังคมที่แสดงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่างหากคือสิ่งที่จะสะท้อนคุณค่าทางสังคมหรือ “ความดี” ที่แท้จริง  รวมทั้งทำให้โครงการและกิจการเพื่อสังคมมีความแตกต่าง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและมีความยั่งยืนต่อไปได้

#ธุรกิจที่ยั่งยืน: การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก

11 มกราคม 2017

การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก กับการมาถึงของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในพลังงานทางเลือก

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum # 3 Thailand Sustainability Journey 1 ปีประเทศไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

20 กันยายน 2016

1 ปีประเทศไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ภาคธุรกิจจับมือขับเคลื่อน SDGs ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย “Zero Carbon, Zero Poverty”

5 กรกฎาคม 2016

ภาคธุรกิจจับมือเคลื่อน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตาม 17 เป้าหมาย UN – “สมคิด” ระบุต้องใช้ประชารัฐผลักดัน

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชู “ประชารัฐ” สอดรับเป้าหมาย SDGs สหประชาชาติ ทางออก “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

4 กรกฎาคม 2016

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชู “ประชารัฐ” หนุนพัฒนา “เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม” สอดรับเป้าหมายสหประชาชาติ ทางออก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ชี้คนไทยต้องร่วมมือก้าวข้ามอุปสรรค

Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

2 พฤษภาคม 2016

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1

DIB TALK ครั้งที่ 2 “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” กับ “ทรงกลด บางยี่ขัน” บรรณาธิการนิตยสาร a day

29 พฤษภาคม 2015

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 ตึกสยามกลการ ป่าสาละ จัดงานเสวนา DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน โดยมีบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเองร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง”

จาก “ปลาป่นถึงข้าวโพด”ห่วงโซ่อุปทานไม่ยั่งยืน พื้นที่ป่าหาย ระบบนิเวศเสียสมดุล ธ.ก.ส.-ผู้บริโภคมีส่วนสำคัญ

27 กุมภาพันธ์ 2015

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าสาละ มูลนิธิโลกสีเขียว และ Ma:D จัดเสวนา “ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน” ในประเด็นปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ศศิวิมล คล่องอักขระ และกรณิศ ตันอังสนากุล เจ้าของงานวิจัย ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลา และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน

ฤาไทยจะพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนเสียแล้ว

25 มกราคม 2015

ในบรรดากลุ่มคนที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นักบริหารองค์กรเอกชน ข้าราชการ หรือแม้กระทั่งนักวิชาการ ต่างรู้จักคำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SD กันทั้งสิ้น และนอกจากรู้จักศัพท์คำนี้แล้ว ยังเข้าใจถึงความหมายของมันด้วยว่าหมายถึงการพัฒนาในรูปแบบที่ต้องสนองต่อ TBL หรือ Triple Bottom Lines อันได้แก่การพัฒนาที่ต้องได้ดุลยภาพในสามขา คือ Economics, Social and Environment หรือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“อิสระ ว่องกุศลกิจ” กับปรัชญา”ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ” สู่เส้นทางความยั่งยืนมหัศจจรย์แห่งอ้อย

3 พฤษภาคม 2014

“มหัศจรรย์แห่งอ้อย”บวกกับแนวคิด”ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ” ของกลุ่มมิตรผล เป็นอีกกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บ่มเพาะมาจากข้างใน ที่“สร้างโอกาส” ความเท่าเทียม การเข้าถึงแหล่งทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี่ ในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >