SET SD Forum (2) จับตาตลาดทุนโลกตื่นออกกฎบังคับเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฯ ตลท.-ก.ล.ต. หนุน บจ. รายงาน

SET SD Forum (2) จับตาตลาดทุนโลกตื่นออกกฎบังคับเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฯ ตลท.-ก.ล.ต. หนุน บจ. รายงาน

#ความยั่งยืน : ทำดี ไม่หวัง (วัด) ผลกับโครงการและกิจการเพื่อสังคม?

“ความสุขใจ” ของผู้ทำโครงการเพื่อสังคม โครงการซีเอสอาร์หรือกิจการเพื่อสังคมคงไม่ใช่ “ผลลัพธ์” ที่เพียงพอในปัจจุบัน  แต่ผลลัพธ์ทางสังคมที่แสดงได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่างหากคือสิ่งที่จะสะท้อนคุณค่าทางสังคมหรือ “ความดี” ที่แท้จริง  รวมทั้งทำให้โครงการและกิจการเพื่อสังคมมีความแตกต่าง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและมีความยั่งยืนต่อไปได้

#ธุรกิจที่ยั่งยืน: การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก

การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก กับการมาถึงของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในพลังงานทางเลือก

ภาคธุรกิจจับมือขับเคลื่อน SDGs ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย “Zero Carbon, Zero Poverty”

ภาคธุรกิจจับมือเคลื่อน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตาม 17 เป้าหมาย UN – “สมคิด” ระบุต้องใช้ประชารัฐผลักดัน

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชู “ประชารัฐ” สอดรับเป้าหมาย SDGs สหประชาชาติ ทางออก “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชู “ประชารัฐ” หนุนพัฒนา “เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม” สอดรับเป้าหมายสหประชาชาติ ทางออก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ชี้คนไทยต้องร่วมมือก้าวข้ามอุปสรรค

Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1

DIB TALK ครั้งที่ 2 “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” กับ “ทรงกลด บางยี่ขัน” บรรณาธิการนิตยสาร a day

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 ตึกสยามกลการ ป่าสาละ จัดงานเสวนา DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน โดยมีบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเองร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง”

1 2