Tag: คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์

คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” สภาจุฬาฯ โยนเผือกร้อนให้คณะวิทย์ฟันธง

12 มิถุนายน 2012

คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโยนเผือกร้อนให้คณะวิทย์ฟันธง