โมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์มาช้านาน แต่ในระยะหลังประสบปัญหาทั้งน้ำแห้ง น้ำท่วม ทุกๆปีจะต้องประกาศให้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำๆ แต่ไม่สามารถที่จะเยียวยาปัญหานี้ได้ ทั้งๆที่บรรพบุรุษต่างอยู่กับน้ำมาอย่างคุ้นชิน ซีรี่ส์นี้จะนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในโมเดลต่างๆ

ข่าว

โมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “อิสราเอล – สิงคโปร์ – เนเธอร์แลนด์” …เพราะน้ำคือชีวิต ต้องไม่เสียน้ำสักหยด

22 มิถุนายน 2016

น้ำในความหมายของเราคือ น้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝน น้ำทะเล น้ำในชั้นหิน น้ำบาดาล น้ำที่ใช้แล้ว น้ำเสียที่ต้องบำบัด การวางนโยบายจึงต้องทำความเข้าใจวัฏจักรน้ำทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน เพราะน้ำในชั้นหิน น้ำที่ซึมซับสู่พื้นดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน การใช้น้ำบาดาลต้องมีการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากนำน้ำใต้ดินมาใช้มากๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบตามมา หากเข้าใจวัฏจักรของน้ำทั้งระบบก็จะทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างถูกวิธีแลยั่งยืน

มูลนิธิสืบฯ แถลงการณ์ยืนยันคัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชี้แนวทางยุติ กรมชลฯต้องถอดเรื่องจากสผ.

25 กันยายน 2015

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเอกสารสำคัญของป่าแม่วงก์และแนวทางการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กล้าต้นสัก และแผนที่ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ชี้เขื่อนแม่วงก์ไม่มีทางจบหากกรมชลประทานไม่ถอดเรื่องออก สผ.

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” ใช้ “โซนแมน” จัดสรร รู้คนใช้ตัวจริง สร้างวินัย-ความเป็นธรรมในการใช้น้ำ

27 กรกฎาคม 2015

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” 6 จังหวัด 2 ล้านไร่ นา 2 แสนแปลง ใช้เวลาทำฐานข้อมูล 10 ปี เพื่อให้”รู้คนใช้น้ำตัวจริง” สร้างวินัยเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมในการใช้น้ำ แบ่งปันน้ำกันตามสัดส่วนของพื้นที่

สุเมธ ตันติเวชกุล เปิด”สถานีสาสบหก” ตัวอย่างการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ฟื้นคืนผืนป่าด้วยวิถีธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ให้เป็น”แทงก์น้ำของชุมชน”

2 มกราคม 2015

เกือบจะพูดได้ว่าเป็นคนแรกที่ได้รับฟังคำว่าฝายแม้ว พระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ได้รับสั่งว่าเป็นฝายชะลอน้ำมาก่อน ชื่อแรกคือฝายแม้ว พระองค์ท่านเสด็จห้วยฮ่องไคร้ เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมาก มีต้นไม้ใหญ่ที่เกือบจะยืนตายแล้ว ดินต่างๆ เกือบจะเป็นก้อนหิน ไม่มีใครยอมไปทำ ส่งทีมเราเข้าไป ก็เอาดินที่เราคิดว่าเป็นหินใส่ถุงไปถวาย บอกว่าทำอะไรคงไม่ได้ พระองค์ท่านรับสั่ง ไม่ใช่หิน มันเป็นดิน ไม่เชื่อเอาไปใส่น้ำดู พรุ่งนี้เป็นอะไรมารายงานด้วย ตื่นเช้ามาดูมีแต่ดินอยู่เต็มถัง แม้ความแห้งแล้งมีจนกระทั่งดินกลายเป็นหิน

องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติฯทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครอง-คสช. ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

20 มิถุนายน 2014

กลุ่มรักษ์เชียงของ,เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา,เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง,มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต,ศูนย์ข้อมูลชุมชน และWWF-ประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครองและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

มองเขื่อนแม่วงก์ ผ่านมุมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9 มิถุนายน 2014

หลังการเคลื่อนขบวนคัดค้านเขื่อนแม่วงก์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ตามมาด้วยการยกประเด็นเข้าสู่การถกเถียงในระดับสาธารณะ ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวกรณีเขื่อนแม่วงก์ดูจะเงียบลงไป แต่ในความเป็นจริง กระบวนการตรวจสอบก็ยังดำเนินไปอย่างเงียบๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบทวนและแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับกรกฎาคม 2555 โดยมีประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญ

วิกฤติภัยแล้ง 2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง

2 มีนาคม 2014

วิกฤติภัยแล้งปี2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง หรือชาวนาดื้อปลูกข้าวนาปรัง

กรมชลประทานตอบคำถาม 8 ข้อ ถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรณีคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

5 พฤศจิกายน 2013

กรมชลประทานตอบคำถาม 8 ข้อ ถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรณีคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

ป่า-น้ำ-ชุมชน โมเดลการจัดการแหล่งน้ำ”บ้านธารมะยม” อ.แม่วงก์ ความยั่งยืนที่สร้างได้

29 กันยายน 2013

ป่า-น้ำ-ชุมชน โมเดลการจัดการแหล่งน้ำ”บ้านธารมะยม”ที่แม่วงก์ ความยั่งยืนที่สร้างได้

เดินเท้าคัดค้านอีเอชไอเอเขื่อนแม่วงก์ ข้อเท็จจริงที่ต้องการ “สื่อ”

24 กันยายน 2013

เดินเท้าคัดค้านอีเอชไอเอเขื่อนแม่วงก์ ข้อเท็จจริงที่ต้องการ “สื่อ”

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >