The China Wave : คลื่นจีนบุกไทย

วินาทีนี้…ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ นักท่องเที่ยวจีนก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคนทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทยไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา การมาถึงของจีน ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวยังรวมถึงการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปรากฎการณ์คลื่นจีนบุกไทย กำลังแทรกซึม และยึดหัวหาด จากธุรกิจท่องเที่ยวถึงธุรกิจการเกษตรและอื่นๆ จากการรุกหัวเมืองใหญ่ถึงพื้นที่ชายขอบ ทำความเข้าใจปรากฎการณ์จีนบุกไทย เพื่อมองหาโอกาสและสร้างยุทธศาสตร์และตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง