The China Wave : คลื่นจีนบุกไทย

The China Wave : คลื่นจีนบุกไทย

วินาทีนี้…ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ นักท่องเที่ยวจีนก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคนทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทยไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา การมาถึงของจีน ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวยังรวมถึงการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปรากฎการณ์คลื่นจีนบุกไทย กำลังแทรกซึม และยึดหัวหาด จากธุรกิจท่องเที่ยวถึงธุรกิจการเกษตรและอื่นๆ จากการรุกหัวเมืองใหญ่ถึงพื้นที่ชายขอบ ทำความเข้าใจปรากฎการณ์จีนบุกไทย เพื่อมองหาโอกาสและสร้างยุทธศาสตร์และตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง

7 ข่าวในประเด็นนี้

ปรากฏการณ์จีนในเชียงใหม่ (ตอนที่2) เส้นทางการรุกคืบธุรกิจการท่องเที่ยวจีน

ปรากฏการณ์จีนในเชียงใหม่ (ตอนที่2) เส้นทางการรุกคืบธุรกิจการท่องเที่ยวจีน

ปรากฏการณ์จีนในเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) เส้นทางการย้ายถิ่นฐานของคนจีนสู่เชียงใหม่

ปรากฏการณ์จีนในเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) เส้นทางการย้ายถิ่นฐานของคนจีนสู่เชียงใหม่

การจัดอันดับ Top 100 City Destinations Ranking กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ติด 20 เมืองยอดนิยมของโลก

รายงานของ Euromonitor แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการที่เมืองปลายทางต่างๆ ในเอเชียจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในเรื่องการท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปีที่ผ่านๆ มา ฮ่องกงเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกเพราะตั้งอยู่ติดกับจีน และคนจีนมีรายได้เหลือใช้เพิ่มมากขึ้น ส่วนไทยกับญี่ปุ่นเป็น 2 ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปฮ่องกงและมาเก๊า

TMB Analytics จับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ “ใช้โซเชี่ยลมีเดีย 75% – อาหารอร่อย” คาดยังแรงไปอีกสิบปี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 25 ล้านคน จากปัจจุบัน 8 ล้านคน เนื่องจากไทยเป็นที่รู้จักของชาวจีนมากขึ้นและการเดินทางไม่ไกลนัก จากแนวโน้มนี้อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่จะมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านปริมาณและกำลังซื้อที่สูงขึ้น

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (2) : สำรวจการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีน “วัดพระแก้ว” ถึง “ห้างดัง”

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (2) : สำรวจการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีน “วัดพระแก้ว” ถึง “ห้างดัง” ชอบสัปปะรด-ทุเรียน

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (1) : เกือบ 8 ล้านคน/ปี – 5 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่…ความจริงวันนี้คือนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา

ชมรมมัคคุเทศก์จีนกลางรวมตัวเร่งรัฐจัดการไกด์เถื่อนต่างชาติ ใช้ทรัพยากรประเทศไทย แต่ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือคนไทย

ชมรมมัคคุเทศก์จีนกลางรวมตัวเร่งรัฐจัดการไกด์เถื่อนต่างชาติ ใช้ทรัพยากรประเทศไทย แต่ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือคนไทย