เจาะ 27 ลูกหนี้สมาชิกสมทบ

ข่าว

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (3) – ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นถือหุ้นตรึม

17 กันยายน 2013

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (3) – ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นถือหุ้นตรึม

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (2) – แกะรอย”รัฐประชา” ใช้เครือข่ายเดียวกันกู้กว่า 1,700 ล้าน

16 กรกฎาคม 2013

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (2) – แกะรอย “รัฐประชา” ใช้เครือข่ายเดียวกันกู้กว่า 1,700 ล้าน

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน 2)

24 มิถุนายน 2013

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน2)

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง

18 มิถุนายน 2013

เจาะสัญญาเงินกู้ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง” หลายสัญญาเงินกู้วันเดียวกัน และใช้หนี้ภายใน 40 งวด ปี 2552 กู้เงินรวม 4 พันล้านบาท

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (1)

27 พฤษภาคม 2013

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น (1)

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว

16 พฤษภาคม 2013

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้ พบงบการเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นผิดปกติมา 5 ปี แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วแต่ไม่แก้ไข