ธุรกิจทำบุญ

วัดเป็นศูนย์รวมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชน สังคม วัดจึงมีธุรกรรมมากมายโดยเฉพาะการปลดทุกข์ให้ประชาชน การเข้าวัดทำบุญจึงเป็นกิจกรรมที่ทำเงินสะพัดเข้าวัดมากมาย “ไทยพับลิก้า”จึงเกาะติดกลยุทธ์การให้บริการทำบุญของวัดในรูปแบบต่างๆมานำเสนอ

ข่าว

ธุรกิจทำบุญ: บริการ “บุญสำเร็จรูปครบวงจร” (2)

14 เมษายน 2012

ธุรกิจทำบุญ : บริการ”บุญสำเร็จ”รูปครบวงจร (2)

ธุรกิจทำบุญ: วัดกับแพคเก็จบุญสำเร็จรูป “แก้กรรม-สะเดาะเคราะห์” (1)

9 เมษายน 2012

ธุรกิจทำบุญ: วัดกับสินค้าและบริการ “แก้กรรม-สะเดาะเคราะห์” แพคเก็จบุญสำเร็จรูป (1)