BangkokPublica : วาระกรุงเทพ 2560

กรุงเทพมหานครกำลังจะมีอายุครบ 250 ปีในอีก 15 ปีข้างหน้า ทว่ายิ่งเติบโต ยิ่งพัฒนากลับยิ่งกลายเป็น “เมืองไม่น่าอยู่” และ “ไม่เป็นมิตร” เกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพฯ??…ไทยพับลิก้าย้อนรอยต้นเหตุแห่งปมปัญหาในการบริหารจัดการ มหานครแห่งนี้ และชวนผู้อ่านร่วมกันหาหนทางออกในอนาคตสู่การกำหนดวาระกรุงเทพฯ2560 BangkokPublica เพื่อสร้างวาระกรุงเทพฯของประชาชน นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 16 ในปี 2560