ผู้นำโกง

ผู้นำโกง

“คอร์รัปชัน” – มะเร็งร้ายที่บั่นทอนสังคมเศรษฐกิจทั้งในโลกกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ไทยพับลิก้าชวนติดตามกรณีศึกษา “ผู้นำโกง” หลากรูปแบบจากต่างประเทศ เพื่อพยายามตอบคำถามว่า พวกเขาโกงอย่างไร ถูกจับได้ด้วยเหตุใด และผลพวงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

0 ข่าวในประเด็นนี้