ผู้นำโกง

“คอร์รัปชัน” – มะเร็งร้ายที่บั่นทอนสังคมเศรษฐกิจทั้งในโลกกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ไทยพับลิก้าชวนติดตามกรณีศึกษา “ผู้นำโกง” หลากรูปแบบจากต่างประเทศ เพื่อพยายามตอบคำถามว่า พวกเขาโกงอย่างไร ถูกจับได้ด้วยเหตุใด และผลพวงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

ประเด็นย่อย

“สี จิ้นผิง”ปราบโกง

นับตั้งแต่ “สี จิ้นผิง” ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประมุขคนที่ 5 แห่งจงหนานไห่เมื่่อเดือนพฤศจิกายน 2555โดยตลอดช่วง 2 ปีนี้ สี จิ้นผิง ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่เพียงแต่ค่อยๆ รื้อฟื้นการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐของขงจื่อ เมิ่งจื้อ หานเฟยหรือแมคเคียเวลลีแห่งแดนมังกร ที่เน้นว่า “ใครทำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน” ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ปานไหนก็ตาม