ประเด็นสืบสวน

ข่าวเกาะกระแส

ประเด็นสืบสวน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กราบนมัสการ พระภาวนาวิริยคุณ หรือ หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านข่าวทั้งหมด »

สัมภาษณ์

อ่านสัมภาษณ์ทั้งหมด »

Facebook

Twitter