ข่าว: ความยั่งยืน

ปฏิวัติแรงจูงใจในภาคการเงิน: เปลี่ยนโครงสร้างผลตอบแทน

28 กุมภาพันธ์ 2012

โครงสร้างผลตอบแทนที่บิดเบี้ยวในอเมริกาและอีกหลายประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้สถาบันการเงินจำนวนมากไม่เพียงแต่ขายหลักทรัพย์อิงสินเชื่อซับไพรม์ แต่ยังถือหลักทรัพย์เหล่านี้ปริมาณมหาศาลไว้ในงบดุลของตัวเอง ส่งผลให้วิกฤตการเงินโลกปี 2008 รุนแรงเป็นพิเศษ สี่ปีให้หลัง วิธีแก้ไขโครงสร้างผลตอบแทนที่นักเศรษฐศาสตร์การเงินหลายคนเสนอกำลังได้รับการนำไปปฏิบัติจริง

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม–เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2012

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

กระแส Occupy Wall Street: หมดยุคการเงินไม่ยั่งยืน?

26 มกราคม 2012

ความโกรธแค้นของประชาชน “99%” ก่อให้เกิดคำถามว่า เป็นไปได้อย่างไรที่ภาคการเงินของอเมริกา ประเทศที่ระบบการเงินซับซ้อนและ “ก้าวหน้า” (ในแง่ของการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ) ที่สุดในโลก จะทำให้ตัวเองเสียหายจนแทบเอาตัวไม่รอด และทำให้ผู้บริสุทธิ์อีกหลายล้านคนพลอยเดือดร้อนตาม เหตุใดการเติบโตของธุรกิจการเงินถึงได้ดูจะฟุ้งเฟ้อและหลุดลอยออกจากระบบเศรษฐกิจจริงที่ผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมนักการเงินและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจึงได้ประเมินความเสี่ยงผิดพลาด โดยเฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงสินเชื่อซับไพรม์

มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

13 มกราคม 2012

กระแสการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย แต่การโจมตีผู้รณรงค์ยังมักจะไปไม่พ้นข้อกล่าวหาว่า ประสงค์จะ “ล้มเจ้า” ทั้งที่การฟ้องร้องหลายคดีมีคำถามมากมายถึงความเป็นธรรม มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เขียนสรุปตัวอย่างบางคดีและบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่า ไม่ควรคงกฎหมายมาตรานี้ไว้ดังเดิม

อำนาจทางการเมืองของพระราชดำรัส และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของกษัตริย์

11 มกราคม 2012

มีความจำเป็นที่จะต้องมองสถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย และหลัก The King can do no wrong และประเพณีการปกครองที่ผิดหลักการก็ควรพิจารณายกเลิก หรือมิเช่นนั้น หากยังคงสมัครใจยินยอมให้พระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสได้โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ก็มีความจำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 8 เสีย

อธิบายหลักและอุดมการณ์ในร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์

7 มกราคม 2012

สรุปข้อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นสำคัญ โดยจะมีการอภิปรายและเชิญชวนประชาชนให้ลงรายชื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป

เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน 2012 โลกเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี” (จบ)

2 มกราคม 2012

จับตาเทรนด์ซีเอสอาร์และอีโคที่มาแรงในปี 2012 ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี”

เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน 2012 โลกเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี” (1)

30 ธันวาคม 2011

จับตาเทรนด์ซีเอสอาร์ ปี 2012 เมื่อโลกเคลื่อนสู่ยุคทำดี ได้ดี บริษัทจึงต้องปรับโมเดลธุรกิจสู่ความรับผิดชอบต่อโลก

ปมด้อยน้อยธรรมชาติ

29 ธันวาคม 2011

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วคนกรุงนั้นอยู่ห่างจากธรรมชาติจริงๆหรือ-ชีวิตที่เราอยู่ในเมืองนั้นปลอดพ้นจากธรรมชาติจริงๆหรือ ไม่มีหนทางอื่นใดอีกแล้วหรือ ที่ชีวิตคนเมืองหรือคนกรุง จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ ต่อให้เป็นการตีความคำว่า ‘ธรรมชาติ’ ตามนิยามที่คิดกันข้างต้นก็ตามที

แสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกัน

27 ธันวาคม 2011

หากสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อมั่นว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมเผด็จการ ไม่ใช่สังคมลัทธิที่มืดบอดทางเหตุผล ทว่าเป็นสังคมเสรีที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และหากความ “เป็นคนไทย” จะเป็นสถานะที่น่าภาคภูมิใจในสากลโลกโดยแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่แสงไฟแห่งเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกที่มักถูกหรี่ดับลง ต้องได้รับการกอบกู้ให้หลุดพ้นจากกำมือของกลุ่มคนผู้เป็นปรปักษ์ต่อปัญญาและความก้าวหน้าของสังคม