ข่าว: ความยั่งยืน

เขื่อนแม่วงก์ บทพิสูจน์ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติเมืองไทย

28 เมษายน 2012

ผมยังมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นว่าถ้าสังคมนี้ประเทศนี้จะพอเหลือความหวังอะไรอยู่บ้าง เขื่อนแม่วงก์ไม่น่าจะได้สร้าง และประเทศไทยน่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้ในการวางแผนป้องกันน้ำท่วมหรือแก้ปัญหาชลประทานให้กับพื้นที่เกษตรกรรม สังคมเราน่าจะมีวุฒิภาวะพอที่จะมีฉันทามติร่วมกันได้แล้วว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในป่าอนุรักษ์นั้นได้ไม่คุ้มเสีย

“วิชา พรหมยงค์” มิสเตอร์คอฟฟี่ เล่าวิถีชนเผ่าบน “ดอยช้าง” และการต่อสู้เพื่อสร้างแบรนด์กาแฟโลก

26 เมษายน 2012

“วิชา พรหมยงค์” มิสเตอร์คอฟฟี่ เล่าวิถีชนเผ่าบน”ดอยช้าง”และการต่อสู้เพื่อสร้างแบรนด์กาแฟโลก ปั้นดอยช้างด้วยแนวคิดการอยู่ร่วมกันและแบ่งปัน

อุบายสร้างวินัยการออม: การเงินพฤติกรรม 2.0

19 เมษายน 2012

อุบายหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากสำหรับการกระตุ้นให้มนุษย์เงินเดือนสะสมเงินออมได้ คือโครงการ “ออมเพิ่มในวันพรุ่ง” (Save More Tomorrow) คิดค้นโดยนักการเงินพฤติกรรมแนวหน้าของโลกสองคน คือ ชโลโม เบนาร์ทซี กับ ริชาร์ด เธเลอร์ นอกจากนี้ข้อค้นพบของการเงินพฤติกรรมยังถูกนำไปประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง

อะไรเป็นอะไร? ผังช่วยจำสำหรับโลกธุรกิจศตวรรษที่ 21

16 เมษายน 2012

โลกธุรกิจศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยคำศัพท์แปลกใหม่น่าเวียนหัว ไม่ว่า ซีเอสอาร์ (ย่อจาก corporate social responsibility), ความยั่งยืน (sustainability), กิจการเพื่อสังคม (social enterprise) และอีกร้อยแปดพันเก้า ผู้เขียนจัดทำผังช่วยจำชิ้นนี้ขึ้นมาช่วยแยกแยะระหว่างกิจการประเภทต่างๆ ในห้วงยามที่คนในสังคมยังสับสน สื่อมวลชนโดยรวมยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาคธุรกิจ และวิชาบริหารธุรกิจหลายสถาบันยังถูกครอบงำโดยนักการตลาดและนักโฆษณาที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

บางทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 112 – เสนออย่างโต้อย่าง?

22 มีนาคม 2012

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก แต่ในจำนวนนี้มีกี่รายที่โต้ตรงประเด็น? ผู้เขียนรวบรวมทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยบางท่านมานำเสนอ

ส่องโลกไมโครไฟแนนซ์: เงินออมกับสวัสดิการชุมชน

22 มีนาคม 2012

นวัตกรรมทางการเงินที่น่าตื่นเต้นที่สุดกำลังเกิดขึ้นในภาคการเงินขนาดจิ๋วนอกโลกการเงินกระแสหลัก วงการที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการทางการเงินให้กับคนจน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม “ไมโครไฟแนนซ์” (microfinance)

ปฏิวัติแรงจูงใจในภาคการเงิน: เปลี่ยนโครงสร้างผลตอบแทน

28 กุมภาพันธ์ 2012

โครงสร้างผลตอบแทนที่บิดเบี้ยวในอเมริกาและอีกหลายประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้สถาบันการเงินจำนวนมากไม่เพียงแต่ขายหลักทรัพย์อิงสินเชื่อซับไพรม์ แต่ยังถือหลักทรัพย์เหล่านี้ปริมาณมหาศาลไว้ในงบดุลของตัวเอง ส่งผลให้วิกฤตการเงินโลกปี 2008 รุนแรงเป็นพิเศษ สี่ปีให้หลัง วิธีแก้ไขโครงสร้างผลตอบแทนที่นักเศรษฐศาสตร์การเงินหลายคนเสนอกำลังได้รับการนำไปปฏิบัติจริง

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม–เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2012

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

กระแส Occupy Wall Street: หมดยุคการเงินไม่ยั่งยืน?

26 มกราคม 2012

ความโกรธแค้นของประชาชน “99%” ก่อให้เกิดคำถามว่า เป็นไปได้อย่างไรที่ภาคการเงินของอเมริกา ประเทศที่ระบบการเงินซับซ้อนและ “ก้าวหน้า” (ในแง่ของการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ) ที่สุดในโลก จะทำให้ตัวเองเสียหายจนแทบเอาตัวไม่รอด และทำให้ผู้บริสุทธิ์อีกหลายล้านคนพลอยเดือดร้อนตาม เหตุใดการเติบโตของธุรกิจการเงินถึงได้ดูจะฟุ้งเฟ้อและหลุดลอยออกจากระบบเศรษฐกิจจริงที่ผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมนักการเงินและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจึงได้ประเมินความเสี่ยงผิดพลาด โดยเฉพาะหลักทรัพย์อ้างอิงสินเชื่อซับไพรม์

มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

13 มกราคม 2012

กระแสการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย แต่การโจมตีผู้รณรงค์ยังมักจะไปไม่พ้นข้อกล่าวหาว่า ประสงค์จะ “ล้มเจ้า” ทั้งที่การฟ้องร้องหลายคดีมีคำถามมากมายถึงความเป็นธรรม มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เขียนสรุปตัวอย่างบางคดีและบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่า ไม่ควรคงกฎหมายมาตรานี้ไว้ดังเดิม