ข่าว: ความยั่งยืน

มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

13 มกราคม 2012

กระแสการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย แต่การโจมตีผู้รณรงค์ยังมักจะไปไม่พ้นข้อกล่าวหาว่า ประสงค์จะ “ล้มเจ้า” ทั้งที่การฟ้องร้องหลายคดีมีคำถามมากมายถึงความเป็นธรรม มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เขียนสรุปตัวอย่างบางคดีและบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่า ไม่ควรคงกฎหมายมาตรานี้ไว้ดังเดิม

อำนาจทางการเมืองของพระราชดำรัส และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของกษัตริย์

11 มกราคม 2012

มีความจำเป็นที่จะต้องมองสถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย และหลัก The King can do no wrong และประเพณีการปกครองที่ผิดหลักการก็ควรพิจารณายกเลิก หรือมิเช่นนั้น หากยังคงสมัครใจยินยอมให้พระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสได้โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ก็มีความจำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 8 เสีย

อธิบายหลักและอุดมการณ์ในร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์

7 มกราคม 2012

สรุปข้อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นสำคัญ โดยจะมีการอภิปรายและเชิญชวนประชาชนให้ลงรายชื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป

เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน 2012 โลกเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี” (จบ)

2 มกราคม 2012

จับตาเทรนด์ซีเอสอาร์และอีโคที่มาแรงในปี 2012 ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี”

เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน 2012 โลกเคลื่อนสู่ยุค “ทำดี ได้ดี” (1)

30 ธันวาคม 2011

จับตาเทรนด์ซีเอสอาร์ ปี 2012 เมื่อโลกเคลื่อนสู่ยุคทำดี ได้ดี บริษัทจึงต้องปรับโมเดลธุรกิจสู่ความรับผิดชอบต่อโลก

ปมด้อยน้อยธรรมชาติ

29 ธันวาคม 2011

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วคนกรุงนั้นอยู่ห่างจากธรรมชาติจริงๆหรือ-ชีวิตที่เราอยู่ในเมืองนั้นปลอดพ้นจากธรรมชาติจริงๆหรือ ไม่มีหนทางอื่นใดอีกแล้วหรือ ที่ชีวิตคนเมืองหรือคนกรุง จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ ต่อให้เป็นการตีความคำว่า ‘ธรรมชาติ’ ตามนิยามที่คิดกันข้างต้นก็ตามที

แสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกัน

27 ธันวาคม 2011

หากสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อมั่นว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมเผด็จการ ไม่ใช่สังคมลัทธิที่มืดบอดทางเหตุผล ทว่าเป็นสังคมเสรีที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และหากความ “เป็นคนไทย” จะเป็นสถานะที่น่าภาคภูมิใจในสากลโลกโดยแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่แสงไฟแห่งเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกที่มักถูกหรี่ดับลง ต้องได้รับการกอบกู้ให้หลุดพ้นจากกำมือของกลุ่มคนผู้เป็นปรปักษ์ต่อปัญญาและความก้าวหน้าของสังคม

ตัวอย่าง “ซีเอสอาร์” ที่น่านับถือในไทย

20 ธันวาคม 2011

ผู้เขียนคัดสรรบางตัวอย่างของ “ซีเอสอาร์ในแก่นสาร” ที่น่านับถือในไทยมานำเสนอ โดยพิจารณาจากมุมมองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุด 7 ฝ่าย นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม คู่ค้า รัฐ และภาคประชาสังคม

ถอดบทเรียนเยียวยาสไตล์ออสซี่-ญี่ปุ่น-มะกัน

15 ธันวาคม 2011

อุทกภัยในไทยสะท้อนว่าเราไม่อาจหลีกหนีภัยพิบัติได้พ้น การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่คุ้นเคยกับหายนภัยอย่างสหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จะเปิดมุมมองในการหารูปแบบเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ถอดโมเดลชดเชยหลังภัยพิบัติ

11 ธันวาคม 2011

การชดเชยความเสียหายหลังภัยพิบัติกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น หลังหายนภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง โดยรูปแบบการเยียวยามีทั้งผ่านระบบกฎหมายว่าด้วยการละเมิด (Tort Law) การประกันภัย และกองทุนภัยพิบัติ