ข่าว: ความยั่งยืน

รู้ทันโพลมากขึ้นด้วยกฎง่ายๆ 5 ข้อ

22 ธันวาคม 2014

ในเมื่อคำก็อ้างโพล สองคำก็อ้างโพล ถ้าประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ จะหาวิธี “รู้ทันโพล” ไว้บ้างคงไม่เสียหลาย จะได้พยายามแยกแยะระหว่างโพลที่ “เป็นกลาง” ถูกหลักวิชาการ โพลที่ไม่ถูกหลักวิชาการ กับโพลที่ผิดหลักวิชาการอย่างร้ายแรงจนน่าสงสัยว่าอาจมี “มีวาระซ่อนเร้น”

ครัวไทยไม่ถึงครัวโลก ปัญหาสารเคมีเกษตร จุดบอดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

8 ธันวาคม 2014

ที่ผ่านมาเกษตรกรใช้สารเคมีเกษตรมากว่าครึ่งศตวรรษ การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรโดยการให้เลิกใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาดทั้งหมดเป็นเรื่องยาก และอาจส่งผลต่อกำลังการผลิตในอนาคต จึงมีการนำแนวคิดการทำเกษตรในรูปแบบ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี” (Good Agricultural Practice) หรือGAP เข้ามาใช้ ช่วยให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

วิถี “ประชาธิปไตยแบบลื่นไหล” ของพรรคไพเรตเยอรมัน

7 ธันวาคม 2014

พรรคไพเรตเยอรมันทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่นำแนวคิดประชาธิปไตยแบบลื่นไหลไปโค้ดเป็นเครื่องมือที่ใช้การได้จริง ชื่อ “ลิควิดฟีดแบ็ค” (LiquidFeedback) เป็นโอเพ่นซอร์ส หมายความว่าใครๆ ก็เอาโค้ดไปดัดแปลงต่อเติมและใช้งานได้ฟรีๆ ประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ ในโลกออนไลน์ อาทิ PiratePad (โปรแกรมอีดิทข้อเขียนแบบเรียลไทม์) วิกิ ห้องแชท และเมลลิสต์ ในกระบวนการพัฒนานโยบายของพรรค ซึ่งจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มีสมาชิกเริ่มแรก 50 คน ขยายเป็น 900 คนในปี 2009 ผ่านไปสี่ปีมีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะหารือกันซึ่งหน้าตลอดเวลา

“ประชาธิปไตยแบบลื่นไหล” (liquid democracy)

23 พฤศจิกายน 2014

ในระบบประชาธิปไตยแบบลื่นไหล ประชาชนแต่ละคนมีหนึ่งเสียงสำหรับแต่ละเรื่อง สามารถโหวตรับหรือไม่รับญัตติที่ถูกเสนอขึ้นมาอภิปรายได้ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ เราสามารถเลือกคนอื่นมาเป็น “ตัวแทน” (proxy) ในประเด็นที่เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของเขามากกว่า เชื่อว่าแนวคิดหรือรสนิยมทางการเมืองของเขาตรงกับเรา หรือยกให้เป็นผู้นำทางความคิดของเรา

วิกฤติอาหารอาบพิษ : ค่า MRL ตัวเลขเล็กๆ ที่เบื้องหลังคือผลประโยชน์มหาศาล

9 ตุลาคม 2014

สำหรับประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงของฝ่ายต่างๆ คือ การใช้ค่า MRLs หรือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในการตรวจสอบว่า ผัก-ผลไม้ ที่นำมาวางขายนั้นผ่าน “มาตรฐาน” หรือไม่

วิกฤติอาหารอาบพิษ

9 ตุลาคม 2014

ปัญหาสารเคมีตกค้างในอาหารเกินมาตรฐาน เป็นเรื่องที่กระทบสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งตัวเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้สารเคมี การผลักดัน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของรัฐที่ออกมาดูคล้ายจะไม่เป็นผล เมื่อสถิติการนำเข้าสารเคมีเกษตร โดยเฉพาะสารกำจัดศัตรูพืชของไทยติดอันดับต้นๆ ของโลก ขณะเดียวกันรายงานการพบสารตกค้างในผัก-ผลไม้ เกินค่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงด้านสุขภาพ อะไรคือสาเหตุสำคัญของปัญหา และหน่วยงานภาครัฐจะมีแนวทางในการจัดการปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์นี้

เจาะฐานรายได้ของคนไทย

7 ตุลาคม 2014

ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เราติดกับดักนี้มานานและไม่สามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาได้ เพื่อให้เห็นสภาพและโครงสร้างรายได้ของคนไทยแต่ละกลุ่ม สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอนำเสนอฐานเงินเดือนในซีรี่ส์ “รายได้คนไทย”

ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก “เสื้อใหม่ของนายธนาคาร” (จบ)

4 กันยายน 2014

ในการถกเถียงเชิงนโยบาย ประเด็นสำคัญอยู่ที่การเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ต่อสังคมจากการที่ธนาคารใช้ส่วนผสมของหนี้และทุนในระดับต่างๆ เนื่องจากความเปราะบางของระบบการเงินนั้นมีต้นทุนสูงและก่อความเสียหายมหาศาล ฉะนั้นผู้เขียนทั้งสองจึงสรุปว่า ประโยคที่ถูกต้องคือ “การเพิ่มระดับทุนขั้นต่ำตามกฎหมายจะลดต้นทุนต่อสังคมจากการที่มีระบบการเงินไร้ประสิทธิภาพ ระบบที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินเกินตัว และดังนั้นกฎนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อสังคม”

ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก “เสื้อใหม่ของนายธนาคาร” (1)

7 สิงหาคม 2014

ใน The Bankers’ New Clothes แอดมาทีกับเฮลวิกอยากให้ทุกคนตื่นตัวว่า ระบบการเงินโลกยังอันตรายและเปราะบางไม่ต่างจากก่อนเกิดวิกฤต แต่วิธีแก้เชิงนโยบายไม่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่เรารู้แล้วว่าควรแก้ไขอย่างไร สาเหตุสำคัญก็เพราะมายาคติที่ยังครอบงำวิธีคิดของผู้ดำเนินนโยบายและนายธนาคารจำนวนมาก

นัยต่อธนาคารเจ้าหนี้ กรณีศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีไซยะบุรี

10 กรกฎาคม 2014

คำตัดสินรับฟ้องของศาลปกครองสูงสุดในดคีไซยะบุรี มีนัยที่ค่อนข้างชัดเจนว่าหน่วยงานราชการไม่เพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทย แต่ยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีผลผูกพันสี่ประเทศ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้รับเหมาโครงการนี้ไม่เคยจัดทำ EHIA ที่คำนึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดน จนถึงเดือนมิถุนายน 2557 ไม่เคยส่งแบบแปลนละเอียดของ “ทางปลาผ่าน” และ “ระบบระบายตะกอน” ให้กับคณะกรรมการแม่น้ำโขงตามข้อตกลง อีกทั้งกัมพูชาและเวียดนาม สองประเทศสมาชิกตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ก็ไม่เคยเห็นชอบ ลาวและผู้รับเหมาเดินหน้าก่อสร้างทั้งที่กระบวนการปรึกษาหารือไม่เคยแล้วเสร็จ