ThaiPublica Forum แจกแจงโครงการรับจำนำข้าวข้อมูลที่คนไทยต้องรู้ : ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?

ThaiPublica Forum แจกแจงโครงการรับจำนำข้าวข้อมูลที่คนไทยต้องรู้ : ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?

สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังฟรีและสำรองที่นั่งได้ที่ info@Thaipublica.org หรือ โทร 02-9706998

1 3 4 5