สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

วิทยากร

1. คุณสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการคลัง

3. คุณพิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

4. คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินการเสวนา

คุณปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยงานเสวนาจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ โรงแรม VIC 3 พหลโยธินซอย 3 (ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รถไฟฟ้าสถานีสนามเป้า) จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังฟรีและสำรองที่นั่งได้ที่ [email protected] หรือ โทร 02-9706998

 

กำหนดการ

10. 00 น.                       ลงทะเบียน

10.30 – 12 .30 น            เสวนาหัวข้อ  “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

วิทยากร

1. คุณสุชาดา กิระกุล  รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการคลัง

3. คุณพิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

4. คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินการเสวนา

คุณปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์