โตมร ศุขปรีชา

คอลัมน์

Electoralism

6 มกราคม 2014

Electoralism ปรากฏให้เห็นชัดเจนในกรณีของประเทศไทย ผ่านรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี 2540 ที่บัญญัติไว้ว่าให้การเลือกตั้งเป็น ‘หน้าที่’ ไม่ใช่แค่ ‘สิทธิ’ เพราะการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ย่อมแปลว่าการเลือกตั้งก็เหมือนการเกณฑ์ทหาร เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยที่ ‘เข้าเกณฑ์’ จะต้องไป ‘ทำหน้าที่’ นั้นกันทุกคนไป ถ้าไม่ไปจะต้องได้รับโทษ

สภาประชาชนและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

19 ธันวาคม 2013

สภาประชาชนและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

Travelism เดินทางอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน 2013

ในอนาคต Tourism ต้องเปลี่ยนเป็น Travelism คือแทนที่จะเป็น ‘การท่องเที่ยว’ ที่มัวแต่ต้องการแสวงหาความเพลิดเพลินหรือการปรนนิบัติตัวเองอยู่ในท่ามกลางหายนะของโลก เราต้องเปลี่ยนให้เป็น ‘การเดินทาง’ ที่มีพื้นฐานอยู่บน ‘ความยั่งยืน’ หรือ Sustainability ที่เป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ถนนที่มีชีวิต

6 เมษายน 2013

ถนนที่มีชีวิต…เดิมทีเดียวถนนเป็น ‘พื้นที่สาธารณะ’ ที่ใครจะใช้ทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการอย่างการเล่นเกม ส่วนหน้าที่ในการเป็น ‘ทางสัญจร’ นั้นเป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของถนนเท่านั้น

ทว่าเมื่อเริ่มเกิดรถยนต์ขึ้น หน้าที่ของถนนก็เปลี่ยนไป เมื่อระดับความเร็วและปริมาณของรถบนถนนเพิ่มขึ้น ก็เห็นได้ชัดว่า ‘หน้าที่’ ของถนนที่เคยมีทั้ง ‘หน้าที่สังคม’ และ ‘หน้าที่ทางสันทนาการ’ ลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นแทบไม่เหลืออยู่ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ ‘หน้าที่ในการเป็นทางสัญจร’ เท่านั้น

สิ่งที่ไม่ต้องเลือก

28 กุมภาพันธ์ 2013

สิ่งที่ไม่ต้องเลือก

มหานครแห่งอนาคตที่พึงปรารถนา

31 มกราคม 2013

มหานครแห่งอนาคตที่พึงปรารถนา

ความเป็นเยาวชนของวรรณกรรมเยาวชน

12 ตุลาคม 2012

ความเป็นเยาวชนของวรรณกรรมเยาวชน

ความแตกร้าวของแผ่นปูพื้นถนน

28 มิถุนายน 2012

ความแตกร้าวของแผ่นปูพื้นถนน

จักรยานกับประชาธิปไตย

2 เมษายน 2012

จักรยานกับประชาธิปไตย

สำนึกของเสาอัมสเตอร์ดัม

21 มกราคม 2012

สำนึกของเสาอัมสเตอร์ดัม ‘สำนึกร่วม’ ที่มองเห็นว่า ‘สิทธิ’ ของมนุษย์เดินเท้า กับสิทธิของผู้ใช้ถนนอย่างรถยนต์และอื่นๆ นั้น พึงเป็นเรื่องที่ ‘เสมอภาค’ กัน

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >