โลกที่ต้องเผชิญข้างหน้า

คอลัมน์

risk-cover

10 อันดับความเสี่ยงสูงสุดในปี 2017 เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะ G-Zero ขาดประเทศที่เป็นผู้นำ

8 มกราคม 2017

Eurasia Group บริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง ได้เผยแพร่เอกสาร Top Risks 2017: The Geopolitical Recession ที่ระบุเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็น 10 ความเสี่ยงสูงสุดของปี 2017 โดยกล่าวว่า ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้โลกเราเข้าสู่ภาวะ G-Zero เต็มที่ คือโลกอยู่ในภาวะที่ไม่มีประเทศที่แสดงบทบาทเป็นผู้นำ

Robert Cringely นักเขียนคอลัมน์ไฮเทคของ InfoWorld ที่มาภาพ : http://www.azquotes.com/picture-quotes/

ถ้ารถยนต์เดินตามรอยการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ Rolls-Royce จะมีราคาเหลือแค่คันละ 100 เหรียญ

23 ธันวาคม 2016

โลกในปัจจุบัน ที่การติดต่อเชื่อมโยงเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด ยังทำให้เยาวชนหันเหความสนใจจากการศึกษาในห้องเรียน แทนที่จะทำการบ้าน ก็อาจจะหันไปดูวิดีโอใน YouTube ดูกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเพื่อนใน Facebook หรือเล่นวิดีโอเกมกับเพื่อน เป็นต้น เพราะเหตุนี้ นักจิตวิทยาจึงวิตกว่า การเข้าสู่อินเทอร์เน็ตในช่วงเยาว์วัย และการลุ่มหลงในอินเทอร์เน็ต อาจสร้างนิสัยและพฤติกรรมแก่เยาวชน ให้เป็นคนทำงานไม่บรรลุผล หรือเป็นคนที่ลืมความรับผิดชอบ เป็นต้น

thaipublic-cover

ยุคสมัยของธุรกิจแบบ Platform ภัยคุกคามที่อันตรายสุดต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม

15 ธันวาคม 2016

คำถามมีอยู่ว่า ทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมดั้งเดิมรายแล้วรายเล่า นับวันจะถูกพิชิตโดยธุรกิจใหม่แบบ Platform ลงภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือน ทั้งๆ ที่ธุรกิจ Platform เหล่านี้เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้นมา ไม่มีทรัพยากรการผลิตใดๆ เลย ไม่มีปัจจัยที่ถือกันว่าเป็นความสำเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ และไม่เคยมีฐานะครอบงำตลาดใดๆ มาก่อน

ที่มาภาพ : http://www.blueridgemuse.com/wp-content/uploads/2016/08/083016rip-newspapers.jpg

อวสานของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล และอะไรคือ Business Model เพื่อการอยู่รอด

7 ธันวาคม 2016

หลักการในการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านๆ มา เช่น ความเที่ยงตรง ครอบคลุม และเป็นอิสระ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวหนังสือพิมพ์เอง แต่มาจากความจำเป็นของคนในสังคม ที่ต้องการข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เพื่อให้คนในสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้คนเราสามารถมีท่าทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสวงหาทางออก และการประนีประนอม เพื่อให้สังคมดีขึ้น หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ คนในสังคมมีความต้องการข่าวสารดังกล่าว แต่เป็นเพียงคนที่หาหนทางในอันที่จะสนองข่าวสารตามที่สังคมคาดหวัง

เที่ยวโตเกียวแบบ “คลาสสิก” ต้องรู้จัก Yamanote line, ร้าน Komehyo และจิมโบโช ย่านหนังสือมือ 2

28 พฤศจิกายน 2016

เที่ยวโตเกียวแบบ “คลาสสิก” ต้องรู้จัก Yamanote line, ร้าน Komehyo และจิมโบโช ย่านหนังสือมือ 2 แต่การที่จะไปเที่ยวโตเกียวด้วยตัวเอง ใช้งบประมาณที่ประหยัด และคุ้มค่าเงิน จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนในโตเกียว ซึ่งก็คือระบบรถไฟบนดินและรถไฟใต้ดิน โดยเฉพาะรถไฟสาย Yamanote Line ที่เปรียบเสมือนระบบการไหลเวียนเลือดของโตเกียว ในตอนแรก เมื่อดูแผนที่เส้นทางรถไฟในโตเกียวจะรู้สึกว่าซับซ้อนมาก แต่จริงๆ แล้วเป็นระบบที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังสะอาด ปลอดภัย และตรงเวลา เป็นที่กล่าวกันว่า เครือข่ายระบบรถไฟดังกล่าวสะท้อนภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของโตเกียวในเรื่องการวางแผนการขนส่ง เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

โดนัลด์ ทรัมป์

โดนัลด์ ทรัมป์กับอวสานของ “โลกที่อเมริกาเคยเป็นคนสร้าง”

17 พฤศจิกายน 2016

คนทั่วไปอาจมองข้ามภาพใหญ่ไปว่า โลกในระยะ 60 ปีที่ผ่านมา เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เกิดสงครามโลก 2 ครั้ง แต่ในระยะ 60 ปีหลังจากนั้นมา ไม่มีสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจ ปี 1941 มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสิบกว่าประเทศ ปัจจุบัน มีร้อยกว่าประเทศ ช่วงเวลา 400 ปีก่อนหน้าปี 1950 เศรษฐกิจโลกเติบโตปีหนึ่งไม่ถึง 1% แต่นับจาก 1950 เป็นต้นมา เศรษฐกิจโลกเติบโตเฉลี่ยปีหนึ่ง 4% ทำให้หลายๆประเทศพัฒนาจนกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และประชาชนหลายพันล้านคนที่เคยมีรายได้วันหนึ่งน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ หลุดพ้นจากความยากจน

ที่มาภาพ : http://www.grameen.com/#

Grameen Bank จากสินเชื่อรายย่อย สู่พอร์ตการลงทุนของคนยากจน

9 พฤศจิกายน 2016

การปล่อยกู้ของ Grameen Bank ใช้การค้ำประกันที่เรียกว่า “หลักทรัพย์ทางสังคม” (social collateral) จึงมีการกล่าวว่าจุดแข็งของ Grameen Bank คือความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มลูกหนี้ (group solidarity) การปล่อยสินเชื่อของ Grameen Bank ที่ให้แก่วิสาหกิจรายบุคคลถือกันว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลมากในการปลดปล่อยพลังความสามารถในการผลิตของคนในชนบทที่ติด “กับดักรายได้ต่ำและทักษะต่ำ”

thaipublica-chaina 2030 -ปก

China 2030 หนังสือคู่มือของจีนเพื่อหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง”

26 ตุลาคม 2016

เอกสาร China 2030 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยศึกษาร่วมกันระหว่างธนาคารโลกกับ Development Research Center ที่สังกัดสภาแห่งรัฐของจีน กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจจะเติบโตลดต่ำลง ในปี 2030 จีนก็จะพัฒนากลายเป็นประเทศรายได้สูง แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อประชากรจะยังไม่สูงเท่ากับประเทศตะวันตก ในปี 2015 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนของจีนอยู่ที่ 7,925 ดอลลาร์ เท่ากับ 14% ของรายได้เฉลี่ยต่อคนของอเมริกัน แต่เมื่อถึงปี 2030 รายได้ต่อหัวของจีนจะสูงเป็น 16,000 ดอลลาร์ ขนาดเศรษฐกิจจะใหญ่โตเป็น 15 เท่าของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปัจจุบัน

ที่มาภาพ : http://www.young-germany.de/topic/study/courses-degrees/germanys-dual-vocational-education-system

อาชีวศึกษา “ระบบคู่ขนาน” ของเยอรมัน ความสำเร็จที่กลายเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศ

11 ตุลาคม 2016

เยอรมันเป็นประเทศที่ผ่านความเจ็บปวดมามากจากความผิดพลาดในอดีต เป็นต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คนทั่วโลกเสียชีวิตไปมากกว่า 60 ล้านคน เมื่อธุรกิจล้มละลาย การกอบกู้ถือเป็นงานที่ยากลำบาก แต่การล้มละลายของประเทศอย่างเช่นเยอรมันหลังสงคราม เรียกว่าเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าจะเป็นไปได้ เส้นทางการฟื้นฟูก็จะยาวไกลมากกว่าประเทศอื่นๆแต่คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้เยอรมันสามารถลุกขึ้นมาและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

Angelina Jolie และ Jeffrey Sachs ที่มาภาพ : http://africanarguments.org/wp-content/uploads/2012/07/Sachs_Jolie.jpg

“Jeffrey Sachs นักเศรษฐศาสตร์และนักอุดมคติ กับภาระกิจขจัดความยากจนในโลก”

3 ตุลาคม 2016

Jeffrey Sachs เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะสูงมาก ในการสรุปปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ให้ออกมาเป็นสาระสำคัญเป็นข้อๆ รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน คนที่มีความสามารถดังกล่าว ปัจจุบันเรียกกันว่าทักษะ “การสื่อสารเพื่อนำเสนอ” (articulate communication) ความสามารถในการนำเสนอสาระได้อย่างชัดเจน ทั้งในรูปการเขียนหนังสืออย่างเช่น The End of Poverty เป็นปัจจัยความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถขับเคลื่อนปัญหาความยากจนในโลก ให้กลายเป็นวาระของนานาประเทศ