ณัฐเมธี สัยเวช

คอลัมน์

ก้าวแรกสู่การคืนความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหายาเสพติด: ว่าด้วยการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

30 พฤศจิกายน 2016

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้านี้ถือเป็นผลสำเร็จเบื้องต้นจากการที่โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ได้พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนยุติธรรมในด้านที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ในช่วงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้ตระหนักถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ด้อยโอกาส และนำไปสู่การเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

10 ปีโครงการกำลังใจ – ที่เป็นมาและที่น่าจะเป็นไป – ข้อสังเกตและเสนอแนะเพื่อการพัฒนา-เปลี่ยนเรือนจำเป็นเรือนใจ

30 ตุลาคม 2016

10 ปีโครงการกำลังใจ – ที่เป็นมาและที่น่าจะเป็นไป – ข้อสังเกตและเสนอแนะเพื่อการพัฒนา-เปลี่ยนเรือนจำเป็นเรือนใจ

เก็บตกจากการประชุม “บูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” (ตอนที่ 2)

18 กันยายน 2016

เก็บตกจากการประชุม “บูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” (ตอนที่ 2)

เก็บตกการประชุม “บูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” (ตอนที่ 1)

31 สิงหาคม 2016

เก็บตกการประชุม “บูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” (ตอนที่ 1)

เราควรเริ่มทบทวนทิศทางบทลงโทษกรณียาบ้ากันหรือยัง

13 กรกฎาคม 2016

ในระดับสากลยังคงมีการถกเถียงถึงโทษของยาบ้า (หรือพูดให้ถูกต้องก็คือ ยาที่มีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์อันสกัดได้จากแอมเฟตามีนอีกทีหนึ่ง) แต่สังคมไทยยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาบ้าไปในทางร้ายอย่างสุดโต่งแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้นเกิดจากการเห็นภาพข่าวของคนที่คุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้าจนสร้างความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น ไหนจะการเปลี่ยนชื่อจากยาม้ามาเป็นยาบ้า รวมทั้งบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากๆ เหล่านี้กลายเป็นกระบวนการที่ทำให้ยาบ้าอยู่ในฐานะปีศาจเชิงวาทกรรมทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ จนส่งผลให้สังคม (อาจจะส่วนใหญ่) หวาดกลัวจนปิดใจไม่รับรู้ เมื่อมีใครพูดถึงยาบ้าในมุมมองที่แตกต่างจากเดิมไปในทางที่ค่อนข้างตรงกันข้ามหรือลดทอนความน่ากลัวลง

กำลังจะเกิดอะไรกับยาบ้า – ทำให้ถูกกฎหมาย หรือแค่คลายความเป็นอาชญากรรม

30 มิถุนายน 2016

แนวคิด พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต่อกรณียาบ้าว่า เมื่อวิธีการปราบใช้ไม่ได้ ก็ต้องกลับไปคิดว่าจะอยู่กับมันให้ได้ เราก็ต้องปรับเรื่องพวกนี้ เราควรจะคิดว่าจะให้คนเสพใช้ยาอย่างไร เช่น ให้คนที่ใช้ยาเสพติดเพื่อการบำบัด แต่ต้องอยู่ในระบบควบคุม ไม่ว่าจะสวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นๆ หลายประเทศ เขาก็ประสบความสำเร็จกับแนวทางนี้ แต่การจับคนเสพยาไปอยู่ในคุก เอาคนป่วยไปอยู่ในคุก มันไม่ใช่ที่รักษา ไม่ใช่ที่บำบัด

ค่าจ้างขั้นต่ำ: ไม่ใช่ “ขึ้นเท่าไหร่” แต่คือ “ขึ้นอย่างไร”

30 พฤษภาคม 2016

แม้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะมีข้อดีและข้อเสีย คำถามสำคัญที่ยังต้องคิดก็คือ ระดับค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวันในปัจจุบันนั้น เพียงพอต่อการดำรงชีพของแรงงาน หรือคือเพียงพอต่อการเข้าถึง “ชีวิตที่ดี” ในระดับพื้นฐานหรือไม่

ละคร…น้ำเน่า

30 เมษายน 2016

โลกอย่างที่เห็นในละครไทยนั้นไม่ได้ตัดขาดอะไรจากโลกในชีวิตจริง ทั้งยังอาจพูดได้ว่าเป็นการนำเอาเรื่องต่างๆ ที่เราพบเห็นในชีวิตจริงมาเล่าแบบละคร คือนำทุกอย่างมาขยายให้ “ใหญ่” แบบที่เราคงไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตจริง

The Labor of Things: แรงงานแห่งสรรพสิ่ง

29 กุมภาพันธ์ 2016

การมองไม่เห็นแรงงานคือการมองไม่เห็นชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเรา และเป็นชีวิตอื่นที่มีส่วนในการทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกด้วย