บทความจากผู้อ่าน

คอลัมน์

ต่อต้านคอร์รัปชันด้วย Big Data

6 ธันวาคม 2016

การใช้ Big Data ไม่ได้จำกัดเฉพาะในวงการธุรกิจเท่านั้น รัฐบาลในต่างประเทศได้พยายามนำ Big Data มาใช้ในการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมให้ตรงประเด็นและเห็นผลรวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน บทความนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อวางแผนต่อต้านคอร์รัปชันให้ตรงจุดของหน่วยงานปรามปรามทุจริตจาก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศสหรัฐฯ

ผักตบชวาเต็มแม่น้ำ…เพราะใคร

21 พฤศจิกายน 2016

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวทั้งทางหน้าสื่อสังคมและสื่อสิ่งพิมพ์ฉายภาพให้เห็นภาวการณ์ผักตบชวาอัดตัวกันแน่นในแม่น้ำหลักสายหนึ่งของประเทศ เดือดร้อนถึงคนระดับนายกรัฐมนตรีต้องลงมาสั่งการให้ทหารและหน่วยงานท้องถิ่นเร่งกำจัดออกไปให้พ้นจากการกีดขวางการสัญจรในลำน้ำ จากนั้นก็มีคนออกมาให้ความเห็นและความรู้แก่สังคมในการเอาผักตบชวาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปจนถึงการนำไปปรุงเป็นอาหารให้คนและสัตว์กิน แต่ไม่มีใครเลยที่จะมองไปถึงต้นทางหรือสาเหตุของปัญหานั้นว่ามาจากที่ใดและมาได้อย่างไร

เร่งสานฝันคนไทยไร้ตาบอด ทำดีที่สุด เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

20 พฤศจิกายน 2016

ล่าสุดมีร่างประกาศการบริหารกองทุนบัตรทอง ปี 2560 ออกมาในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 โดยสปสช.เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหลายรายการ รวมทั้งการผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้เกณฑ์ “วีซ่า” เป็นเกณฑ์รอง (ไม่สำคัญ) ในการจ่ายเงิน นั่นคือถ้าโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเพียงแค่แจ้งสรุปรหัสเป็นโรคต้อกระจกที่ตาเกือบบอด สปสช.ก็จะจ่ายค่าผ่าตัดที่สูงกว่าให้ทันที โดยไม่สนใจว่ารายนั้นมี “วีซ่า” หรือไม่

บทวิเคราะห์และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ e-money/e-wallet, Digital Currency, Fintech, Bitcoin และ Blockchain

16 พฤศจิกายน 2016

บทวิเคราะห์และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ e-money/e-wallet, Digital Currency, Fintech, Bitcoin และ Blockchain

การถ่ายรูป selfie ในการเลือกตั้ง

15 พฤศจิกายน 2016

การถ่ายรูป selfie นั้นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องก็ต้องมีกล้องถ่ายรูป จึงทำให้การถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ขยายวงกว้างออกไปอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปคน รูปอาหาร ฯลฯ และยิ่งเมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Instagram และอื่นๆ ก็ยิ่งทำให้มีการถ่ายรูปแล้วก็แชร์ ทำให้รูปภาพเผยแพร่ออกไปมากยิ่งขึ้น การถ่ายรูป selfie แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก็เลยกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเลือกตั้ง เมื่อมีการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งโดยเฉพาะที่กาแล้วเผยแพร่ออกไป

ทรงดนตรี วันที่รอคอย

28 ตุลาคม 2016

ความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพสกนิกรไทยกับองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจที่มากมายและล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนการวางพระองค์ในแบบที่ประชาชนรู้สึกว่า “เข้าถึง” ในช่วงหลังๆ ประชาชนจำนวนมากรู้สึกใกล้ชิดและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจนพากันขนานพระนามว่า “พ่อหลวงของแผ่นดิน”

เก็บค่าน้ำเสียอย่างไรให้เป็นธรรม

9 กันยายน 2016

มีข่าวลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ว่าสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เห็นชอบผลการศึกษาที่จะให้มีการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากคน กทม. โดยจะเสนอให้ฝ่ายบริหารของ กทม. พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปดำเนินการต่อ ซึ่งเราสองคนในฐานะที่รับผิดชอบงานสอนหนังสือด้านนี้โดยตรงเห็นด้วยในวิธีคิดนี้ แต่มีข้อเห็นต่างและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 7 ข้อ

วันที่หมอตาต่างจังหวัดหมดศรัทธา สปสช.!!

6 กันยายน 2016

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเร่งผ่าตัดต้อกระจกมากได้ถึงกว่า 1 ล้านราย ใช้เงินภาษีของคนไทยไปกว่า 10,000 ล้านบาท แต่กลับยังมีผู้ตาบอดจากภาวะต้อกระจกตกค้างอีกพอสมควร เพราะการผ่าตัดถึงกว่าห้าหมื่นรายต่อปีอยู่ในมือของภาคเอกชนที่ไม่จำเป็นต้องผ่าผู้ที่มีวีซ่าที่ต้องผ่าตัดด่วน

FinTech ในบริบทของตลาดทุนไทย

24 สิงหาคม 2016

ผู้กำกับดูแลในหลายประเทศเริ่มสนับสนุนให้เกิดสนามทดลองที่มีสภาพแวดล้อมให้ FinTech สามารถทดลองผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองได้จริง (sandbox) โดยอาจจำกัดปริมาณธุรกิจ จำกัดปริมาณผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นการทดลองชั่วคราว และทางการก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน เพื่อสามารถสร้างกติกาที่เหมาะสมได้ต่อไป ขณะนี้ ก.ล.ต. ก็กำลังหาทางเปิด sandbox สำหรับตลาดทุนไทยเช่นกัน เมื่อเปิดให้มีการแข่งขันกันให้บริการแล้ว สิ่งที่จะต้องมีควบคู่ตามมาก็คือการติดอาวุธให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้บริการด้วย โดยจะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่า บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ

ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการเล่น Pokemon Go

9 สิงหาคม 2016

ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการเล่น Pokemon Go