จุลทัศน์

คอลัมน์

รัฐประหารเพื่อประชาธิปไตย

20 กรกฎาคม 2014

ในอนาคตเมื่อไหร่ที่ผู้คนไม่พอใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พวกเขาจะเรียกร้องให้ทหารออกมาอยู่เรื่อยๆ
อีกเรื่องหนึ่งที่รอดริกเขียนไว้เพียงแค่เพียงพารากราฟสั้นๆ แต่มีความสำคัญมาก คือ เขาชี้ว่าสถาบันทางการเมืองแห่งการควบคุมอำนาจไม่ได้สร้างง่ายๆ ชั่วข้ามคืน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่า ผู้มีอำนาจไม่ว่าหน้าไหนย่อมไม่อยากจะสร้างมันขึ้นมา

อำนาจ ความชอบธรรม และความฉ้อฉล

1 มิถุนายน 2014

คำถามที่ว่า “อำนาจส่งผลต่อผู้ใช้อำนาจอย่างไร” นั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ในวรรณกรรมทางด้านจิตวิทยาสังคมที่ผ่านมาก็พบทั้งผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบของอำนาจที่มีต่อผู้ที่ถือครองมัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ประวัติศาสตร์โลกบันทึกเรื่องราวด้านมืดของอำนาจ (เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำแห่งนาซี หรือโรเบิร์ต มูกาเบ แห่งซิมบับเว) ไว้มากพอๆ กันกับด้านสว่างของมัน (มหาตมะ คานธี หรือว่าอับราฮัม ลินคอล์น)

คำสาปของความยากจนที่มีต่อกีฬา

24 เมษายน 2013

คำสาปของความยากจนที่มีต่อกีฬา

ทำไมชุมชนจึงเป็นผู้ร้ายของระบอบประชาธิปไตย

16 เมษายน 2013

ทำไมชุมชนจึงเป็นผู้ร้ายของระบอบประชาธิปไตย

เมื่อ All Rights ไม่ all right: งานสร้างสรรค์ในยุคลิขสิทธิ์เบ่งบาน

7 กุมภาพันธ์ 2013

เมื่อ All Rights ไม่ all right: งานสร้างสรรค์ในยุคลิขสิทธิ์เบ่งบาน

ทำไมชุมชนจึงเป็นพระเอกของประชาธิปไตย

24 มกราคม 2013

ทำไมชุมชนจึงเป็นพระเอกของประชาธิปไตย

กระสุนที่ชื่อ ‘ความเหลื่อมล้ำ’

13 มกราคม 2013

กระสุนที่ชื่อ ‘ความเหลื่อมล้ำ’

ผู้ชนะแห่งวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ (2)

1 มกราคม 2013

ผู้ชนะแห่งวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ (2)

ความเกรียนกับวัฒนธรรมทางอำนาจ

25 ธันวาคม 2012

” ความเกรียนกับวัฒนธรรมทางอำนาจ ” แม้เรื่องหัวเกรียนจะเป็นวิวาทะมานาน แต่เรื่องหัวเกรียนนั้นสะท้อนวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

3 คำ 3 แนวคิด 3 ภาคส่วน: เวทีกำหนดนโยบายแรงงานข้ามชาติ

12 พฤศจิกายน 2012

3 คำ 3 แนวคิด 3 ภาคส่วน: เวทีกำหนดนโยบายแรงงานข้ามชาติ