“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” จากหมอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเป็นรัฐมนตรีศึกษาฯ(ตอนที่1) : เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

โครงการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกงาน 2 เดือน มีคนสนใจ 8 หมื่นกว่าคน ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ดังนั้น จะเรียนเพื่อไปทำงาน 4.0 คุณก็ต้องเอาคน 4.0 หรือโรงงาน 4.0 มาสอน ไม่ใช่ใช้แล็บ 1.0 เพื่อทำให้มันเป็น 4.0 มันเป็นไปไม่ได้

“อาทิตย์ นันทวิทยา” ซีอีโอไทยพาณิชย์ Transformation สู่ The Most Admired Bank ของทุกช่วงชีวิต

สิ่งต่อไปที่จะทำคือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการสร้างวัฒนธรรมข้อมูล หรือ Data Culture โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรที่เข้าใจลูกค้า มี Insight ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น Data Analytics จะเปลี่ยนกระบวนการที่เราจะตอบสนองลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า การเข้าหาลูกค้า การนำเสนอสิ่งต่างๆ ให้กับลูกค้า ในรูปแบบที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างคนละเรื่องกับสิ่งที่เคยเป็น

เรื่องสุขปนทุกข์ของ “มีชัย ฤชุพันธุ์” คนเขียน “รัฐธรรมนูญ 2 แผ่นดิน”

โจทย์ในการออกแบบรัฐธรรมนูญของ “มีชัยกับพวก” คือ “ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สุดคืออะไร?” ทว่าไม่อาจหลุดจากกรอบแนวคิดหลัก 10 ข้อที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 สำทับด้วยความเห็นของ “รัฏฐาธิปัตย์” อย่าง คสช. ที่ส่งหนังสือถึง กรธ. 2 ครั้ง ครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อกำหนดกรอบการเขียนรัฐธรรมนูญ และอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อให้ปรับปรุงบทเฉพาะกาล

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงร.9 “ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ รักในงานที่ทำ” บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9 บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน แนะ“ความใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ และรักในงานที่ทำ”

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ปลุกสังคมเมื่อพระธรรมวินัยถูกละเมิด – ฆราวาสใช้ช่องทาง”พระ”ทำมาหากิน ชี้ใช้ความโปร่งใส กาง”บัญชีวัด-พระ”

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ปลุกสังคมเมื่อพระธรรมวินัยถูกละเมิด – ฆราวาสใช้ช่องทาง”พระ”ทำมาหากิน สู่ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ใช้ความโปร่งใส กาง”บัญชีวัด-พระ” รื้อโครงสร้างอำนาจที่เป็นแท่ง บริหารด้วยคณะสงฆ์

1 2 3 4 5 43