ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน (2) : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง…รักษาเสถียรภาพพลังงาน หรือ ประชานิยม

ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน (2) : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง…รักษาเสถียรภาพพลังงาน หรือ ประชานิยม

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่19): เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานฯ ชี้แรงงานถูกเอาเปรียบด้านสุขภาพ

เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระบุแรงงานไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพมาตลอด โดยเฉพาะโรคเหตุแร่ใยหิน แม้ว่ามีกฎหมายกำหนดชัดเจน แต่ผู้ประกอบการก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่หากคนงานสุขภาพไม่ดี ทำงานไม่ได้ก็จะถูกเลิกจ้าง และได้ค่าชดเชยไม่คุ้มค่า