#DJSI2017Scan: Sustainability Index ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากว่า 10 ปี และมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการลงทุนของ UNPRI ในระหว่างปี ค.ศ. 1995-2017 แสดงให้เห็นว่า มีการนำเงินไปลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อ ESG ซึ่งมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจากมูลค่าประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มสูงถึงกว่า 10 เท่าจนกลายเป็นมูลค่าประมาณ 65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Thailand SDGs Forum 2017#3 UNDP มองอนาคตไทยกับความท้าทายในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความยั่งยืน

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการไปมากมายในการวางพื้นฐานของประเทศไทยให้อยู่บนเส้นทางความยั่งยืน เข้าสู่เป้าหมาย SDGs ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลได้รับผิดชอบในส่วนของตัวเองไปแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง ที่ต้องจัดการและแก้ไข

#DJSI2017Scan ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลกกับ 3 หลักการง่ายๆ ที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ

สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นสำหรับการให้คะแนนและประเมินศักยภาพรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ DJSI ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่เพียงมีการเพิ่มขึ้นของรายชื่อบริษัทที่สมควรได้รับการยกย่องในระดับโลก ในระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ แต่ยังมีการลบชื่อออกจากการประเมินและการจัดอันดับในแต่ละปีด้วย เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายของนักวางแผนและปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแท้

เจ้าสัวธนินท์ ปั้น “เถ้าแก่น้อยอินเตอร์” สู่เวทีโลก

ด้วยความเชื่อของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ว่า หากสามารถพัฒนาคนที่เก่งและดีได้สำเร็จ คนเหล่านั้นก็จะสามารถสร้างธุรกิจ สร้างงาน และสร้างประโยชน์ ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีกหลายเท่าทวีคูณ

เอ็นจีโอฯแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” หวั่นรายงาน VNR แค่สร้างภาพ ชี้ระวังผลกระทบกลุ่มรากหญ้า

เอ็นจีโอฯ ออกแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” จับตาใกล้ชิดรายงาน VNR บนเวทียูเอ็น หวั่นผลกระทบกลุ่มคนยากจนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SET SD Forum 2 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth (2) ผ่ากลยุทธ์ “ไทยออยล์” ก้าวต่อก้าว กว่าจะเป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก

SET SD Forum 2 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth (2) ผ่ากลยุทธ์ “ไทยออยล์” ก้าวต่อก้าว กว่าจะเป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก

1 2 3 4 6