โรงเรียนนอกระบบ “สอนดนตรี” ธุรกิจที่ยกเว้นภาษี “เคพีเอ็น-สยามกลการ” มีกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

ไทยพับลิก้าสำรวจพบโรงเรียนสอนดนตรีรวม 356 แห่งที่เป็นโรงเรียนนอกระบบที่อยู่นอกกลุ่มโรงเรียนกวดวิชา นั่นคือเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกเว้นภาษี ในขณะที่มีโรงเรียนสอนดนตรีที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาเพียง 8 แห่งเท่านั้น โดยโรงเรียนดนตรีที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยคือ โรงเรียนดนตรียามาฮ่าหรือสยามกลการที่มีจำนวน 85 สาขาทั่วประเทศและสถาบันดนตรีเคพี่เอ็นที่มีจำนวน 60 สาขาทั่วประเทศ

สำรวจโรงเรียนนอกระบบ “สอนภาษา” อีกธุรกิจที่ไม่ต่างจาก”กวดวิชา” แต่ไม่ต้องเสียภาษี พบเปิดสอนรวมกว่า 900 แห่ง

ไทยพับลิก้าสำรวจโรงเรียนนอกระบบที่อยู่นอกกลุ่ม “กวดวิชา” พบ ส่วนใหญ่เปิดโรงเรียนสอนภาษารวมกว่า 900 แห่ง ทั้งนี้มีโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดมากกว่า 1 สาขา กว่า 30 แห่ง โดย “ภาษาและกวดวิชา อี ซี ซี” มีสาขามากที่สุดรวม 39 สาขาทั่วประเทศ สะท้อนได้ว่าโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้มีแค่กลุ่มกวดวิชาเพียงกลุ่มเดียวที่เป็นธุรกิจแสวงกำไร

รมช.ศึกษา “ธีระเกียรติ” โต้ สมศ. เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา แค่ติ๊กถูกปล่อยให้ “กระดาษเป็นนาย” ไม่ได้อีกแล้ว

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงขอให้ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2559 โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ยืนยันปัจจุบัน สมศ. ยังไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน หลังพบ สมศ. ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ใหม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยกำลังแกักฎกระทรวงใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและความผิดพลาดในการประเมินอย่างที่เป็นมา

มูลนิธิสืบฯ แถลงการณ์ยืนยันคัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชี้แนวทางยุติ กรมชลฯต้องถอดเรื่องจากสผ.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเอกสารสำคัญของป่าแม่วงก์และแนวทางการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กล้าต้นสัก และแผนที่ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ชี้เขื่อนแม่วงก์ไม่มีทางจบหากกรมชลประทานไม่ถอดเรื่องออก สผ.

“วรากรณ์ สามโกเศศ” ชี้ 8 ยาพิษแอบแฝงกับการศึกษาไทย เหมือนปรอท ทำให้ตายทีละน้อย

ในงาน 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 รศ. ดร.วรากรณ์ ชี้การศึกษาไทยมีแอบแฝงยาพิษ 8 อย่าง อันตรายเทียบได้กับ “ปรอท” เพราะให้เด็กไทยตายลงช้าๆ ซึ่งต้องแก้ปัญหาร่มกันทั้งครู พ่อแม่ สังคม และสื่อ พร้อมเสนอว่าทักษะวิชาชีพ และทักษะ 4C จะช่วยให้เด็กไทยปลอดยาพิษ

“อสม.ออนไลน์” แอปลิเคชันบริการชุมชนด้านสาธารณสุขฟรีจากเอไอเอส ยกระดับป้องกันและรักษา 3 ร. “รู้เร็ว ส่งตัวเร็ว รักษาไว”

เอไอเอส เปิดตัวแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” สู่การให้บริการชุมชนด้านสาธารณสุข ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีรพ.สต.หลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา นำร่อง

ผู้เชี่ยวชาญชี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์ไม่อันตราย แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามทฤษฎีและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์มือถืออาจมีผลกระทบสุขภาพ แนะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่กลัวความเสี่ยงควรใช้โทรศัพท์ตามความจำเป็น และควรเก็บโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัวอย่างน้อย 20 เซนติเมตร

ข้อเสนอนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ “พิสุทธิ์ เพียรมนกุล” 4 ทางเลือกจัดการขยะเหม็นๆให้เป็นของหอมๆ “zero waste” ไม่มีในโลก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ ชี้ปัญหาขยะของไทยแก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่ แต่ต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีศูนย์กลางการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอ 4 แนวทางจัดการขยะประเทศไทย

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (11): เอสซีจีแก้โจทย์มลภาวะ ลงทุนท่าเรือใหม่ อีก 1 ปีใช้ระบบปิดลำเลียงถ่านหิน ลด”ฝุ่นดำ”

บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เปิดให้ชมท่าเรือขนถ่ายถ่านหินที่มีการขนส่งและจัดเก็บถ่านหินระบบปิดแห่งแรกของไทย พร้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังก่อตั้งกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ที่ผู้ประกอบการท่าเรือถ่านหิน 9 แห่งรวมตัวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมถ่านหินที่ยั่งยืน

เสวนาการเงินที่ยั่งยืน (1) : “สู่การธนาคารที่ยั่งยืน บางบทเรียนของธนาคารไทย”

นิยามของธนาคารที่ยั่งยืนมีมานานแล้ว เพราะยิ่งเกิดวิกฤติ คนก็เริ่มหันมามองว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เช่น งานวิจัยของธนาคารในเนเธอร์แลนด์ให้ความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืนว่า “การตัดสินใจของธนาคารที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้เฉพาะกับลูกค้าที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมของตนเอง” แต่อันนี้ก็อาจจะมองในกรอบแคบ เช่น เมื่อธนาคารให้บริการ ต้องดูด้วยว่าลูกค้าคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน

1 2 3 4 5 18