“ป่าในเมือง” พื้นที่สีเขียวที่มากกว่าเป็นสวนสาธารณะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0” และนิทรรศการภาพถ่าย “ป่า-คน-เมือง” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนให้เห็นความสำคัญของป่าในสังคมเมืองและการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติที่รวมกันเป็นระบบนิเวศ สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

กระบวนการใช้ช่องโหว่กฎหมายไม่ต้องทำอีเอชไอเอ/อีไอเอ ของ “อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล” โครงการท่าเรือบ้านโพธิ์

วิธีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ท่าเรือบ้านโพธิ์เปิดดำเนินกิจการได้ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2556 ที่แบ่งโครงการท่าเรือย่อยเป็น 6 แห่งเพื่อให้ไม่เข้าข่ายต้องทำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ปัจุบันท่าเรือในลักษณะดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลี่ยงกฎหมายแบบใหม่โดยขออนุญาตสร้างเขื่อนแต่นำมาใช้จริงเป็นท่าเทียบเรือ

SET SD Forum (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มตลาดทุน และความเสี่ยงของธุรกิจ

ความสำเร็จในการจัดการคือผู้บริหาร ดังนั้นจะต้องทำให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆ โดยใส่ปัญหาสภาวะโลกร้อนไว้ใน enterprise risk ให้ผู้บริหารดู ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องทำ scenario analysis ให้ชัดเจนก่อนว่าปัญหาเรื่องใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรของตัวเอง จากนั้นคำนวณผลกระทบเป็นด้านการเงิน แล้วจึงบรรจุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน enterprise risk เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจที่จะยั่งยืนหรือมีความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้คือธุรกิจที่มีการร่วมมือกันและปรับตัวเองได้

ส.ค.อ.: ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม โรคใหม่ผู้สูงวัยยุคประเทศไทย 4.0

“ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม” โรคใหม่ผู้สูงวัยในยุค 4.0 นักวิชาการแนะผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์และใช้แต่พอประมาณเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวและมีความสุขอย่างยั่งยืน

สำรวจราคาห้องพักโรงพยาบาลไหนแพงสุด 68,000 บาท/คืน

โรงพยาบาลเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มีจำนวนเตียงรวมมากที่สุดในไทยคือ 8,927 เตียง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศ และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบริการห้องพักสูงที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับขอคุ้มครองชั่วคราวส่อแววยืดเยื้อ – คปภ.ส่งกฤษฎีกาตีความ ใช่สัญญาประกันภัยหรือไม่

สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับขอคุ้มครองชั่วคราวส่อแววยืดเยื้อ นัดแรกสอบได้ 1 ปาก และนัดไต่สวนครั้งต่อไปอีกเกือบ 2 เดือน เหตุทนายความ รพ.กรุงเทพ ไม่ว่าง ด้านคปภ.ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความใช่สัญญาประกันภัยหรือไม่

โมเดล”คนอยู่ร่วมกับป่า”เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ใช้ Smart Patrol ทวงคืนผืนป่า สร้างพื้นที่ร่วม-กติกาชุมชนกำกับ

ความสำเร็จในปฏิบัติการทวงคืนผื่นป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น โมเดลการจัดการชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทำแผนที่แนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสะท้อนช่วงเวลาการบุกรุกป่าและทวงคืนป่ากลับมาฟื้นฟูได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ด้านอธิบดีพร้อมนำโมเดลไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าทั่วประเทศ

สผ.- บริษัทที่ปรึกษางานล้น ปี’59 ขอบัตรผ่านอีไอเอ -อีเอชไอเอ 1,759 โครงการ ระบุคชก.พิจารณาเฉลี่ย 2.6 เล่ม/วัน บริษัทที่ปรึกษา 23 โครงการ/ปี

สผ.- บริษัทที่ปรึกษางานล้น ปี’59 ขออีไอเอ -อีเอชไอเอ 1,759 โครงการ เอกชนรอ”บัตรผ่าน” ระบุคชก.พิจารณาเฉลี่ย 2.6 เล่ม/วัน บริษัทที่ปรึกษา 23 โครงการ/ปี

จากกองขยะพลาสติกสู่แพขยะในทะเล วิกฤติระดับโลกที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: จะแก้อย่างไร” สะท้อนวิกฤติขยะไทยที่ล้นแผ่นดินแล้วไหลลงทะเล จนเกิดเหตุการณ์แพขยะในทะเลบริเวณจังหวัดชุมพรและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ และเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดในโลกอันดับที่ 6 พร้อมมอบข้อเสนอมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยบนบกและขยะในทะเลแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมทนายรพ. กรุงเทพเจรจาสคบ. ยืนยันปิด”ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ระบุข้อเสนอเงื่อนไขเดิม – สมาชิกเดินหน้าฟ้องศาลแพ่ง

ทีมทนายโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าพบสคบ. ยืนยันให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับรับข้อเสนอคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 10 และส่วนลดค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 50 หลังขอเลื่อนไกล่เกลี่ยนัดแรกเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

1 2 3 4 20