เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่3) : กระบวนการจัดการน้ำของ”ชุมชนสะเอียบ”

ชาวสะเอียบ แสดงศักยภาพชุมชน “จัดการน้ำ” แสดงให้รัฐเห็นว่า การจัดการน้ำไม่จำเป็นต้องเกิดจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และไม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้มากมายอย่างที่รัฐเข้าใจ

เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่2) : กระบวนการจัดการชุมชนชาวสะเอียบ “รักษาพื้นที่สีเขียว”

วิถีชีวิตชาวสะเอียบอาศัยอยู่ร่วมกับป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย ทรัพยากรสำคัญคือ “ไม้สักทอง” หากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ป่าจะถูกทำลาย ดังนั้น การรักษาป่าจึงเป็นกลายเครื่องมือสุดท้ายที่ชาวบ้านใช้ต่อรองกับรัฐ

เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่1) : ความเข้มแข็ง”ชุมชนสะเอียบ” 23 ปีการต่อสู้ พลังจากรุ่นสู่รุ่น

เขื่อนแก่งเสือเต้น : ความเข้มแข็งชุมชน “สะเอียบ” 23 ปีการต่อสู้ พลังจากรุ่นสู่รุ่น

มหาวิทยาลัยนอกระบบ(3) : ผลสำรวจทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อค่าเทอมเหมาจ่าย

มหาวิทยาลัยนอกระบบ(3) : ผลสำรวจทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อค่าเทอมเหมาจ่าย

1 16 17 18 19 20