บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอร์รัปชัน (2): ส่อง CSOs 16 ประเทศ 4 กลไกต้านโกง

โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงกฎหมาย รูปแบบการรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรัฐ สื่อ และภาคประชาสังคม หากทุกฝ่ายมีการร่วมมือ ประเด็นเรื่องเงินทุน ขณะเดียวกันอุปสรรค์ใหญ่ของภาคประชาสังคม ก็คือรัฐ เพราะหากรัฐไม่เปิดทางการดำเนินการต่างๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นกันตัวองค์กรภาคประชาสังคมเองก็อาจเป็นอุปสรรคให้กับตนเองในการดำเนินงาน อาจเป็นปัญหาด้านการบริหารงาน หรือการรวมกลุ่มขององค์กรเองก็เป็นได้

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: “จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?” (3) “ผาสุก” ตอบคำถามทำไมคอร์รัปชันแก้ยาก

“อย่าลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ สตง. สามารถจะตรวจสอบการใช้เงินของทุกหน่วยงราชการได้อย่างเต็มที่ รัฐประหารไม่สามารถแก้คอร์รัปชันได้ เพราะบ่อยครั้งแล้วที่คณะรัฐประหารอ้างว่าทำเพื่อแก้คอร์รัปชัน เอาเข้าจริงก็ยังแก้ไม่ได้สักครั้งเดียว บางครั้งอาจเห็นความพยายามแต่มักเป็นมาตรการระยะสั้น ที่สำคัญรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารมักปรับแปลงสถาบันสำคัญต่างๆ ให้หวนกลับสู่ระบบปิด สู่ค่านิยมอุปถัมภ์ที่เอื้อต่อการทุจริตแบบต่างๆ โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การแก้คอร์รัปชันยิ่งยากเข้าไปอีก” – ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?” (2) คอร์รัปชันในโลกความจริง – สื่อ/ประชาสังคม ตัวแปรสำคัญเปิดโปงทุจริต

คดีโกงVAT-คดีโจรปล้นบ้านปลัด คค.- คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 เรื่องอื้อฉาวทั้ง 3 กรณีเป็นการเปิดโดยคนภายนอก และเป็นโดยอุบัติเหตุ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการ และองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น ป.ป.ช. แต่ได้แสดงอานุภาพของภาคประชาชนในการให้เบาะแส และบทบาทของสื่อมวลชนในการเปิดโปงคดี ทำให้สาธารณชนได้รับทราบจนนำไปสู่การเอาผิดกับผู้ทุจริตได้ นับเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของภาคประชาสังคมในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี? (1) – “ผาสุก” ย้ำงานวิจัยชี้ 15 ปีระดับคอร์รัปชันในไทยไม่เปลี่ยนแปลง

หลายคนเชื่อว่า คอร์รัปชันวงเงินสูงเกิดจากนักการเมืองบังคับให้ข้าราชการทำ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น ข้าราชการระดับสูงสามารถกระทำการทุจริตได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับนักการเมือง แต่อาจร่วมมือกับนักธุรกิจ และข้าราชการด้วยกันเอง

บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อคคอร์รัปชัน : ผลวิจัยชี้ทุจริตอันดับหนึ่ง”จัดซื้อจัดจ้าง” 4 องค์กรตรวจสอบไม่เพียงพอ – สะกัดอาการเรื้องรังไม่อยู่

งานวิจัยชี้ และสถิติเรื่องร้องเรียน ป.ป.ช. ชี้ มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ทุกปีไทยต้องสูญงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทไปกับการคอร์รัปชัน แม้รัฐจะออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และปราบปราม ตั้งองค์กรเพื่อดูแล ตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวโดยเฉพาะก็ไม่สามารถควบคุมดูแลได้หมด การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมอย่างประชาชน ผ่านการรวมกลุ่มในรูปแบบขององค์กรภาคประชาสังคมจึงเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปมปัญหาคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

ป.ป.ช. ยกฟ้องอดีต ผอ.ขสมก คตีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์

ป.ป.ช. ตีตกข้อกล่าวหา “พีระพงศ์ อิศรภักดี” เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. กับพวก กรณีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์ ด้าน “สุภา ปิยะจิตติ” กรรมการ ป.ป.ช. ที่เป็น 1 ในผู้ถูกกล่าวหาก็รอดด้วย

กางงบธ.ก.ส.ปี 57/58 ยอดสะสมค้างจ่ายโครงการเกษตรภาครัฐเฉียด 8 แสนล้านบาท กว่าครึ่งจมอยู่กับ “จำนำข้าว”

กางงบธ.ก.ส.ปี 57/58 ยอดสะสมค้างจ่ายโครงการเกษตรภาครัฐเฉียด 1 ล้านล้านบาท กว่าครึ่งจมอยู่กับ “จำนำข้าว”

นายกฯ ไฟเขียวช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ดึงงบกลาง 6.5 พันล้าน ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย – เตรียมใส่กองทุนหมู่บ้านเกือบ 2 หมื่นล้าน

นายกฯ ไฟเขียวยกสิ่งปลูกสร้าง รบ. ขายไม่ออก ช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ชี้ให้ทำเกษตรแบบ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” รัฐสนับสนุนความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน ย้ำอย่ากังวลปัญหาพลังงาน – แจงวันนี้ไม่ขอตอบโต้ใคร – “ถ้าบอกว่ารัฐบาลผมไม่ดีคงไม่เหลือใครดีแล้ว” – สิ่งแวดล้อม ยันไม่ผ่าน EIA/EHIA ไม่สร้าง ด้านมท.1 ดึงงบกลาง 6,541 ล้านบาท ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย -เร่งเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้าน 19,825 กองทุน ดึงสถาบันการเงินร่วมทำแผนฟื้นฟู ชงหม่อมอุ๋ย-ยงยุทธ ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม คค.จ่อปรับค่าด่วนจากเหมาจ่ายเป็นตามระยะทาง

สหรัฐจัด”ค้ามนุษย์”ไทยคงที่ Tier3 ชี้ “ตั้งใจแต่ยังดำเนินการไม่เพียงพอ” – บัวแก้ว ส่งแถลงการณ์ตอบ แจงดำเนินการเต็มที่แล้ว

แถลงการณ์สหรัฐรายงานสถาณการณ์การค้ามนุษย์ ไทยยังอยู่ Tier3 ชี้ตั้งใจแต่ยังดำเนินการไม่เพียงพอ ย้ำไม่เกี่ยวเหตุการณ์เมือง และจะยังให้การสนับสนุนไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไป ด้านบัวแก้วเปิดเผยแสถงการณ์ท่าทีผิดหวังต่อการจัดอันดับดังกล่าว พร้อมแจงการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา

นับถอยหลัง 60 วัน เร่งปลดล็อก FAA สหรัฐ เสี่ยงปรับตกชั้นเป็น Category 2 ปมผู้ตรวจนักบินมีคุณสมบัติไม่ครบตามแบบเครื่องบิน ระบุปัญหาเดิม “เงินไม่พอ – คนไม่มี”

นับถอยหลัง 60 วัน ปลดล็อกข้อบกพร่อง FAA ปมผู้ตรวจนักบินที่ FAA ตรวจพบนั้นเป็นข้อบกพร่องเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก ICAO โดยเจ้าหน้าตรวจสอบที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์มีคุณสมบัติไม่ครบตามแบบเครื่องบิน ระบุปัญหาเดิม “เงินไม่พอ-คนไม่มี” โดยทาง FAA ให้เวลาไทยปรับปรุงแก้ไข 65 วันนับจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อบกพร่องสำคัญนี้ที่อาจทำให้ไทยถูกลดอันดับจาก Category 1 เป็น Category 2

1 16 17 18 19 20 23