เรื่องเล่าจาก “วิษณุ เครืองาม” หลากเรื่องราวที่ต้องเจอถ้าต้องทำ ” regulatory guillotine” แนะยึดหลัก “Purpose-Process-Public”

ข้าราชการนั้นอยู่กับกฎหมาย อยู่กับกฎกับระเบียบ เวลาชักชวนมาให้ปฏิรูป ผมมักจะได้ยินและได้เห็นปฏิกิริยาเสมอว่ามันก็ดีอยู่แล้ว ปฏิรูปไปทำไม ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร ปฏิรูปจะเกิดปัญหาแทนเสียอีก น้ำมันอยู่ในขวดนิ่งๆ ไปเขย่าขึ้นมามันก็ไม่นิ่ง แบบนี้ไม่ได้ มันจะอยู่อย่างที่เคยอยู่ไม่ได้ เพราะปัญหามันรุมเร้าเข้ามา

กรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยยุทธศาสตร์ “กรีน อินดัสทรี” พาทัวร์โรงกลั่นบางจากดูมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในฤดูฝน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมลุยยุทธศาสตร์กรีน อินดัสทรี ผู้ผลิตเข้าโครงการแล้ว 30,836 โรงงาน พาทัวร์โรงกลั่นบางจากดูมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในฤดูฝน

“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รมต.คลัง แนะทุกภาคส่วนต้องปรับตัว-ร่วมมือกัน รับมือกระแสเทคโนโลยี

“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” แนะทุกภาคส่วนต้องปรับตัว-ร่วมมือกัน รับมือกระแสเทคโนโลยี ต้องมองข้ามไปข้างหน้ากันว่าอะไรจะเกิดขึ้น เตรียมการดูแลตัวเอง ถ้าทำได้ก็จะแข่งกับโลกได้

“สุรินทร์ พิศสุวรรณ” วิพากษ์โลกาภิวัตน์ เหมือนดาบสองคม ยิ่งเชื่อมโยง ยิ่งเปราะบาง ชู “อาเซียน” จับมือถ่วงดุลอำนาจโลก

“สุรินทร์ พิศสุวรรณ” วิพากษ์โลกาภิวัตน์ เหมือนดาบสองคม ยิ่งเชื่อมโยง ยิ่งเปราะบาง ชู “อาเซียน” จับมือถ่วงดุลอำนาจโลก

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” ชวนทบทวนโลกาภิวัตน์ใหม่ภายใต้ New Normal เมื่อโลกเชื่อมโยงกันมากกว่าการค้า

“ศุภชัย พานิชภักดิ์” ชวนทบทวนโลกาภิวัตน์ใหม่ภายใต้ New Normal เมื่อโลกเชื่อมโยงกันมากกว่าการค้า และเอเชียผงาดจัดระเบียบโลก

thsdg17#2 (ตอนที่ 1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

thsdg17#2 (1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เราต้องสร้าง SDGs ของประเทศไทย ไม่ใช่ของภาครัฐ เราทำเพื่อตัวเรา เพื่อประเทศเรา เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนให้ได้

เสวนาถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้รัฐต้องตอบโจทย์ทำเพื่อใครให้ได้ก่อน การพัฒนาต้องเข้าใจ”ราก-วิถี”สังคม วัฒนธรรม

เสวนาถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้รัฐต้องตอบโจทย์ทำเพื่อใครให้ได้ก่อน การพัฒนาต้องเข้าใจ”ราก-วิถี”สังคม วัฒนธรรม

ห้าง Central ปรับกลยุทธ์ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ ส่งมอบประสบการณ์เฉพาะตัว ทุกช่องทาง – บ้านหลังที่ 2ของผู้บริโภค

70 ปี ห้าง Central ปรับกลยุทธ์รับ “e-Commerce” ผสานทุกช่องทาง – เป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้บริโภค เน้น”ส่งมอบประสบการณ์” เฉพาะตัว – “EVERYONE” OF A KIND

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% 17 ครั้งต่อเนื่อง – ชี้เศรษฐกิจฟื้นแต่รอการลงทุนเอกชน

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะความต่อเนื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีน และความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์โลก กนง. ได้ขอให้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด

ก.พ.ร. แจง “Doing Business 2018” ธนาคารโลกชม 4 ตัวชี้วัด รอผลจัดอันดับตุลาคมนี้

ก.พ.ร. แจง “Doing Business 2018” ธนาคารโลกชม 4 ตัวชี้วัด รอผลจัดอันดับตุลาคมนี้ ปัจจุบันหน่วยงานราชการกระตือรือร้น อยากที่จะปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ดีขึ้น บางทีมีข้อจำกัด กฎหมายแก้ยาก รัฐบาลจะปลดล็อกให้ แล้วที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดๆ คือทุกหน่วยงานเริ่มหันหน้ามาคุย ทำงานร่วมมือกันมากขึ้น แต่เดิมทุกคนรู้โจทย์แต่ต่างคนต่างทำไป วันนี้เริ่มมาเชื่อมโยงกัน

1 2 3 4 5 27