ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “อมเรศ ศิลาอ่อน” (1) “ผมไม่ได้ทำบริษัทล้มละลาย”

อมเรศ ศิลาอ่อน แจงกระบวนการทำงานของ ปรส. ชี้สาเหตุการใช้วิธีขายทอดตลาด พร้อมประกาศ “ผมไม่ได้ทำบริษัทล้มละลาย”

สังคมสีเขียว…นวัตกรรมการพัฒนายั่งยืน กับแนวคิดอ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

สังคมสีเขียว…นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ยึดกรอบอ.ป๋วย “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

วิกฤติประชากรไทย เด็กรุ่นใหม่กับภาระในอนาคต “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” แนะตั้งโจทย์ใหม่ 4 ข้อ รับมือ “ทุนมนุษย์”

วิกฤติประชากรไทย เด็กรุ่นใหม่กับภาระในอนาคต “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” แนะตั้งโจทย์ใหม่ 4 ข้อ แก้ต่าง

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “อมเรศ ศิลาอ่อน” อดีตประธาน ปรส. เปิดใจ “ไม่เคยทำอะไรที่ละอาย” และ “ติดตะรางก็ยังคุ้ม”

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 “อมเรศ ศิลาอ่อน” อดีตประธาน ปรส. เปิดใจ “ไม่เคยทำอะไรที่ละอาย” และ “ติดตะรางก็ยังคุ้ม”

ทีดีอาร์ไอชี้การวิจัยและพัฒนาของไทย เป็นเอ็นพีแอลเยอะเสร็จร้อยละ 5 และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ทีดีอาร์ไอชี้ การวิจัยและพัฒนาของประเทศได้รับงบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพ research and development (R&D) ต่ำ และจำนวนโครงการเป็นเอ็นพีแอลเยอะ แต่ละปีเสร็จสิ้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5

1 343 344 345 346 347 419