ว่าด้วยการพนัน…(ตอนที่ 2) เล่นหวย – ซื้อลอตเตอรี่ – ซื้อประกัน การพนันอย่างไหนผู้เล่นเสียเปรียบมากกว่ากัน

ลอตเตอรี่ กับ หวย ดูจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ประชาชนขาดไม่ได้ตลอดไป ข้างประชาชนก็ช่างมัวเมาลุ่มหลง ปีหนึ่งๆใช้เงินมาทุ่มด้านนี้หลายแสนล้านต่อปี สร้างรายได้ให้รัฐมากมาย นับเป็นภาษีคนจนชิ้นสำคัญเลยทีเดียว และรัฐบาลปัจจุบันกำลังจะแก้พ.ร.บ.เพื่อที่จะทำอย่างที่ “ทักษิณ”ทำทุกประการ คือ ให้กองสลากออกหวยบนดินได้ และมีช่องให้ใช้เงินนอกงบฯรูใหญ่กว่าเดิมอีกด้วย

คู่มือทำความเข้าใจสำหรับคนที่สับสนเรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรีย

สงครามกลางเมืองในซีเรียเป็นวิกฤติมนุษยธรรมที่เลวร้ายสุดนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนกว่า 250,000 คนเสียชีวิต มีคนจำนวนเดียวกันนี้บาดเจ็บและสูญหาย และครึ่งหนึ่งของประชากรซีเรีย 22 ล้านคน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ซีเรียในทุกวันนี้ สิ่งที่โลกเราได้เห็นคือสมรภูมิรบและแหล่งที่สร้างความขัดแย้งใหญ่สุดระหว่างนิกายซุนนีและชีอะฮ์ ซึ่งจะมีนัยที่สำคัญต่อพรมแดนในอนาคตของตะวันออกกลาง และการแพร่ระบาดของการก่อการร้าย

คดีที่หายไป – 3 ปีคดีบิลลี่ “พอละจี รักจงเจริญ” ภรรยาระบุไม่มีความผิดอะไรที่จะต้องกลัว มั่นใจระบบยุติธรรมแต่คนไม่ปฏิบัติ

คดีที่หายไป – “มึนอ” ภรรยาของบิลลี่ “พอละจี รักจงเจริญ” ระบุไม่มีความผิดอะไรที่จะต้องกลัว มั่นใจระบบยุติธรรมแต่คนไม่ปฏิบัติ ทวงถามคดีไปถึงไหน

“ธัญพืชโบราณ” และ “Thailand 4.0”

“ธัญพืชโบราณ” อีกหลายชนิดที่คนไทยรู้จักและไม่รู้จักมาก่อน บ้างก็เป็นตระกูลหญ้า ตระกูลถั่ว ฯลฯ ความแปลกใหม่เป็นที่นิยมของคนมีเงินในหลายประเทศ และการสามารถขายออนไลน์ให้แก่ต่างประเทศได้ ทำให้เกิดช่องทางของการหารายได้มากขึ้นจากที่ดินเท่าเดิม productivity ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เกิดรายได้มากขึ้นจากการออกแรงเท่าเดิม (หัวใจของ ‘Thailand 4.0’)

คำตีความ “นัยที่เปลี่ยนไป” ของ “รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถูกประกาศใช้ในโดยถือเป็น “กติกาสูงสุด” ที่ถูกเขียนขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศ คำตีความ “นัยที่เปลี่ยนไป” ของ “รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20”

TMB Analytics จับตาสินค้าไทยถูกกระทบจากนโยบายทรัมป์

ในยุคที่ตลาดใหญ่สหรัฐฯมีมุมมองการค้าต่างจากในอดีตโดยมีนโยบายกีดกันการค้ามากขึ้น ภาครัฐจำเป็นควรเร่งเจรจา RCEP ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการผลิตเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากล ทั้งทางด้านแรงงาน และด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังเป็นจุดอ่อนของธุรกิจไทย เพื่อให้ธุรกิจมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการค้าโลกในอนาคต

EIC หวั่นเลือกตั้งในยุโรป 2017 ทำเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกป่วน

การเลือกตั้งผู้นำในยุโรปตลอดปี 2017 เป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความอยู่รอดของสหภาพยุโรป ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว ความไม่แน่นอนทางการเมืองของยุโรปกลับเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคได้ทุกเมื่อ รวมถึงจะกระทบต่อไทยผ่านตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของเงินทุน และการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1

การประเมินผลจากบุคคลภายนอก ผู้เขียนได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกที่ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงิน การคลัง และบัญชี ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วย

โรงเรียนศูนย์กลางพรรค และสถาบัน CELAP วิทยาลัย Kennedy School of Government ของจีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่า ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีน เกิดจากเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดที่ผสมรวมกับระบอบการเมืองแบบอำนาจนิยม แม้ว่าทุกวันนี้ อุดมการณ์สังคมนิยมอาจจะตายไปแล้ว แต่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม ยังสำคัญ เพราะเป็นอุดมการณ์ของรัฐที่จะเปลี่ยนจีนให้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจทันสมัยและมั่งคั่ง

1 2 3 4 5 346