นักวิชาการ 5 สถาบัน แนะรัฐเปิดเสรีโซลาร์รูฟให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง ชี้คืนทุนไม่ถึง 10ปี

นักวิชาการจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ธนบุรีฯ ทีดีอาร์ไอ และ Berkeley Lab แนะรัฐเปิดเสรีโซลาร์รูฟ เพิ่มทางเลือกในการลดค่าไฟฟ้า และปรับเปลี่ยนธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง ชี้คืนทุนไม่ถึง 10ปี

เปิดโปรไฟล์หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันทั่วโลก (ตอนที่ 3): ACRC เกาหลีใต้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าความโปร่งใสของเกาหลีใต้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วภายในไม่กีปีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ “ร่วมมือกันทำงาน” มากกว่าที่จะแย่งซีนหรือขโมยซีนกัน

Collective Intelligence รวมกันเราฉลาด (Vol.1)

แม้จะไม่มีผู้นำแต่ระการระดมความคิดนี้ทำให้เกิด Collective Intelligence หรือความฉลาดของกลุ่ม ที่เกิดจากการร่วมมือ (collaboration) ร่วมกำลังความสามารถ (collective effort) หรือการแข่งขัน (competition) ของคนซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่เห็นพ้องกัน (consensus decision) ซึ่งการร่วมกันเหล่านี้เป็นที่มาของการทำให้กลุ่มสามารถแก้ปัญหาในระดับสูงหรือมีความซับซ้อนได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีและช่วยพัฒนาของมนุษยชาติในขั้นต่อไปได้

ปราบคอร์รัปชันทำให้เศรษฐกิจฝืดเคือง…จริงไหม???

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ท่านกำราบปราบปรามคอร์รัปชันจริงจังแค่ไหน? ระดับการโกงมันลดลงหมดไปจริงๆหรือเปล่า? และท่านได้วางระบบ วางกลไกอะไรเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่า วันที่ท่านลุกออกไปแล้ว จะไม่มีการโกงกินกันอย่างมโหฬารเช่นเดิมอีก? ซึ่งทั้งหมดนี้ผมคงไม่มีคำคอบ ต้องถามพี่น้องประชาชน พ่อค้านักธุรกิจทั้งหลาย ที่เคยต้องจ่ายต้องยัดเงิน ว่าความร้อนแรงของคอร์รัปชั่นมันลดมันเพิ่มอย่างไร ในจุดไหน

วิเคราะห์โบราณวัตถุ เส้นบางๆ ระหว่างวิชาการกับอุบายเพื่อค้าขายอันล้ำลึก

นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของโบราณวัตถุนั้นมีความรับผิดชอบที่จะต้องระวังไม่ให้ความเห็นของตนไปสนับสนุนการค้าโบราณวัตถุหรือตลาดโบราณวัตถุที่ผิดกฏหมาย ในกรณีของ Emma C. Bunker ความคิดเห็นและงานพิมพ์ของเธอทำให้ปฏิมากรรมสัมฤทธิ์กลายเป็นของมีค่าและของแท้ที่นักสะสมต้องการ อย่างเช่นกรณีการทวงคืนปฏิมากรรมสัมฤทธิ์นั้นมีปัญหาคือปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายองค์ที่ยังหาไม่เจอว่าอยู่ในมือใคร ที่ไหน แต่งานวิชาการได้ทำให้มูลค่าของโบราณวัตถุและปฏิมากรรมที่หลุดออกไปจากบุรีรัมย์เหล่านั้นเพิ่มตัวอย่างสูงลิ่วเพราะทุกคนแน่ใจแล้วว่าเป็นของแท้

ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน: Locus of Control

การให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเเปลงได้ เเละเป็นสิ่งที่อยู่ในกำมือของตัวเขาเอง (the future is not set in stone)

ประเทศไทยกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า…ความหวัง product champion ลำดับที่ 3

ประเทศไทยกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า…ความหวัง product champion ลำดับที่ 3หรือ Disruptive Technology ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต 5 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น “BLA” ปรับกว่า 5 ล้านบาท

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต 5 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น “BLA” ปรับกว่า 5 ล้านบาท

EIC เจาะโอกาสธุรกิจใน EEC 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-curve อะไรมาแรงสุด

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “เจาะโอกาสธุรกิจคลื่นลูกใหม่ใน EEC” โดยมองว่าปัจจุบันภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรม First S-Curve และ 5 อุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งราว 60% ของกิจการในอุตสาหกรรม New S-Curve จะได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นสูง โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรมการบินและดิจิทัล

1 2 3 4 5 359