เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)

“One-for-One Model: โมเดลของแบรนด์คนดี”

โมเดล One-for-One เป็นจุดตั้งต้นของการเป็นแบรนด์คนดี แต่จะเป็นคนดี ที่ส่งมอบความดีให้ได้ผลอย่างแท้จริง คงไม่สามารถทำแบบทื่อๆ ได้ แต่ละแบรนด์ต้องหาสูตรสำเร็จเฉพาะของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าของแบรนด์ ปัญหาสังคมที่แบรนด์ต้องการจะแก้ และการเข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง และบริบทของปัญหานั้นๆ ต่อชุมชน

เรื่องของธงชาติ

สิ่งที่มีลักษณะคล้ายธงชาติมีมาแต่โบราณกาลโดยเฉพาะในการรบตั้งแต่สมัยโรมันเมื่อกว่าสองพันปีมาแล้ว โดยเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพ ซึ่งมีนัยยะของความเป็นพวกและเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่น่าเชื่อว่าธงผ้าผืนเดียวสามารถรวมจิตใจผู้คนให้เกิดความจงรักภักดี ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนความรักสามัคคีได้เช่นนี้ในทุกอารยธรรมไม่ว่าอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อาฟริกา ไทย ฯลฯ

การเรียนรู้ยุคใหม่ในมุมมอง “เจ้าสัว” “ออกนอกห้องเรียน” ให้มากขึ้น

การเรียนรู้แบบที่เจ้าสัวเสนอ คือเรียนในห้องน้อยลง เรียนนอกห้องมากขึ้น โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง เป็นแนวโน้มการศึกษาของโลกยุคใหม่ ซึ่งทุกคนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีใหม่อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องรอตาม “หลักสูตร” กำหนด

EIC วิเคราะห์ธุรกิจ Wellness Tourism ชี้คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค

หากเทียบกับนักท่องเที่ยวทั่วไป พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถึงราว 61% และจากข้อมูลของ CBRE Hotels พบว่าสถานพักแรมที่ให้บริการสปาแก่แขกที่เข้าพักในสหรัฐฯ จะมีค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนสูงกว่าสถานพักแรมทั่วไป 14-28%

ไทยพาณิชย์ จับมือ ร.ฟ.ท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Chatuchak Guide วันนี้ ตะลุยช้อปทั่วตลาดจตุจักรได้ชิลๆ ไม่มีหลง

ไทยพาณิชย์ จับมือ ร.ฟ.ท. พร้อมให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Chatuchak Guide วันนี้ ตะลุยช้อปทั่วตลาดจตุจักรได้ชิลๆ ไม่มีหลง

คุยเรื่องลักลอบขุดของโบราณจากมุมมองเศรษฐศาสตร์: (ตอนที่ 2) “Micro-Level”

การแก้ปัญหาการลักลอบขุดหัวใจสำคัญคือการเข้าใจปัญหาในระดับผู้พบและหาของ การจับบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นที่หยุดยั้งปัญหาได้เพียงชั่วข้ามวัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อหาทางเลือกที่ดีกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนมากกว่าแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมผ่านการใช้กฎหมาย

1 2 3 4 5 399