เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry เศรษฐกิจคิดใหม่ ไม่มีจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ขาดศักยภาพในการผลักองคาพยพ (ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry: เศรษฐกิจคิดใหม่ ขาดจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ตั้งกำแพงกม.สูงลิ่ว-งานบูรณะตกต่ำ ติงอย่าบ้าจี้กับมรดกโลก ยิ่งเร่งรีบยิ่งสูญเสีย

ธนาคารโลกชี้นโยบายย้ายถิ่นข้ามชาติภูมิภาคอาเซียนไม่เหมาะสม ขาดโอกาสได้แรงงานทักษะดี

อาเซียนต้องบริหารจัดการด้านแรงงานย้ายถิ่นให้ดีขึ้น พร้อมปรับนโยบายและหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค ทั้งทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของประชากร เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ

จากน้ำดื่มบรรจุขวดถึงละอองน้ำในอากาศ : ความพยายามต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค

บทความชิ้นนี้จะชวนผู้อ่านตั้งคำถามต่อการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดที่เราคุ้นเคยกันดี เพื่อสะกิดให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคที่สัมพันธ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และความพยายามที่จะเสาะหาทางเลือกใหม่ ๆ ของการเข้าถึงน้ำสะอาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อหวังว่าเราจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

นวัตกรรมของการเดินทางยุคหน้า(3) : จริงหรือ รถยนต์ไฟฟ้าคือรถของคนเมือง

คำตอบที่ประเทศไทยต้องตอบตนเอง อาจมีได้หลายคำตอบ แค่เราต้องตั้งคำถามให้ดีว่า ทำไมรถไฟฟ้าต้องเป็นแค่รถเก๋งคันงามหรือรถกระบะคันหรู ทำไมรถไฟฟ้าต้องเป็นแค่ทางเลือก ทั้งๆ ที่การสลัดตัวออกจากดีเอ็นเอของเครื่องยนต์สันดาปภายใน แล้วพัฒนาทั้งเทคโนโลยีรถไฟฟ้าในประเทศและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ จะทำให้ค่าใช้จ่ายกับรถลดลงกว่าครึ่ง หนี้สินในการผ่อนรถเบาลงได้ พร้อมๆ กับเงินที่ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องขึ้นแต่กับน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างนี้แล้ว รถไฟฟ้าจะเป็นทางรอดสู่การพึ่งพาตนเองได้ในการเดินทางสัญจรเพื่อการทำมาหากินหรือการเข้าถึงสาธารณะสุขกับชุมชนได้ใช่ไหม

เวทีปัญญาสาธารณะ : “โบราณคดีชุมชน” เครื่องมือขับเคลื่อนงานพัฒนา สร้างจุดร่วม ชวนชุมชน เข้าถึง ใช้ประโยชน์ แบ่งปันคุณค่าทางวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ “โบราณคดีชุมชน” เครื่องมือขับเคลื่อนงานพัฒนา สร้างจุดร่วม ชวนชุมชน เข้าถึง ใช้ประโยชน์ แบ่งปันคุณค่าทางวัฒนธรรม

การสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ด้วยคุณสมบัติ 6 ประการของ “พื้นที่สาธารณะ”

การสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ด้วยคุณสมบัติ 6 ประการของ “พื้นที่สาธารณะ”

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)

“One-for-One Model: โมเดลของแบรนด์คนดี”

โมเดล One-for-One เป็นจุดตั้งต้นของการเป็นแบรนด์คนดี แต่จะเป็นคนดี ที่ส่งมอบความดีให้ได้ผลอย่างแท้จริง คงไม่สามารถทำแบบทื่อๆ ได้ แต่ละแบรนด์ต้องหาสูตรสำเร็จเฉพาะของตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าของแบรนด์ ปัญหาสังคมที่แบรนด์ต้องการจะแก้ และการเข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง และบริบทของปัญหานั้นๆ ต่อชุมชน

เรื่องของธงชาติ

สิ่งที่มีลักษณะคล้ายธงชาติมีมาแต่โบราณกาลโดยเฉพาะในการรบตั้งแต่สมัยโรมันเมื่อกว่าสองพันปีมาแล้ว โดยเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพ ซึ่งมีนัยยะของความเป็นพวกและเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่น่าเชื่อว่าธงผ้าผืนเดียวสามารถรวมจิตใจผู้คนให้เกิดความจงรักภักดี ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนความรักสามัคคีได้เช่นนี้ในทุกอารยธรรมไม่ว่าอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อาฟริกา ไทย ฯลฯ

1 2 3 4 399