ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจครัวเรือนในประเทศไทย

ครัวเรือนจำนวนหนึ่งมีความสามารถในทางธุรกิจสูง โดยวัดจากผลตอบแทนจากการทำธุรกิจที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย แต่ครัวเรือนเหล่านี้กลับไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อนำมาขยายกิจการได้ ดังนั้นหากภาครัฐต้องการสนับสนุนครัวเรือนที่มีความสามารถสูงเหล่านี้ นโยบายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การค้ำประกันสินเชื่อ หรือการร่วมลงทุน น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่านโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ช่วยเฉพาะผู้ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้ว แต่ไม่ได้ช่วยให้ครัวเรือนกลุ่มใหม่ๆ ที่มีระดับสินทรัพย์ต่ำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้

3 วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมคนง่ายๆ (เเละถูกๆ) เพื่อการพัฒนาชีวิตของคนในสังคม

วันนี้ผมจะมาเล่าถึง 3 วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นง่ายๆ เพื่อที่จะให้เขาเลือกแต่ในสิ่งที่ดีกับตัวเองและสังคมโดยแทบที่จะไม่ต้องเสียตังค์เลยให้ฟังกัน

ผลสำรวจ IOD ชี้ “กรรมการบริษัทไทย” ขาดความเข้าใจความรู้ด้านกฎหมาย

การที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายของกรรมการเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องกฎหมาย ซึ่งที่สำคัญคือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการ เพราะหากกรรมการไม่ทราบหรือทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็อาจส่งผลให้ต้องรับโทษตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้

กระทะนี่ลดราคาเยอะจัง น่าซื้ออะ

ที่เมืองนอกการตั้งราคาไว้สูงแล้วลดราคาลงมามีเป็นคดีความหลายคดี เขาถือว่าการตั้งราคาสูงๆ แล้วลดราคาลงมานั้นเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค พอถูกฟ้อง ห้างก็เลยต้องเสียเงินเป็นล้านเหรียญเพื่อยอมความ แต่ในเมืองไทย ผู้ขายสินค้าทำกันสนุกสนาน คงไม่เป็นความผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกระมัง เพราะไม่เห็นมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคออกมาว่าอะไร หรือผู้บริโภคของไทยอาจจะฉลาดกว่าฝรั่ง เลยไม่มีเรื่องเป็นคดีความกัน

ธนาคารเกียรตินาคินปรับกลยุทธ์ใช้ ADC กวาดลูกค้ารายย่อยด้วยโมเดล “4+1”

ธนาคารเกียรตินาคินปรับกลยุทธ์ใช้ ADC กวาดลูกค้ารายย่อย ด้วยโมเดล ‘4+1’ แค่ 10 เดือนขยายสินเชื่อได้ 5 พันล้าน

1 2 3 4 341