EIC ชี้ธุรกิจบริการ car sharing ทั่วโลกพุ่ง แต่ในไทยมีข้อจำกัด”ราคา-รูปแบบการเดินทาง”

ศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ธุรกิจ car sharing ว่าเป็นธุรกิจให้บริการรถเช่าระยะสั้นที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกกว่า 39% ต่อปี จากการที่ธุรกิจมีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น และบริการที่จอดรถสาธารณะครอบคลุม รวมถึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่ม gen Y ที่จะกลายเป็นกำลังซื้อหลักในอนาคต มีการปรับตัวไปสู่การใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น อย่างไรก็ดี ธุรกิจนี้ในไทยยังมีข้อจำกัดในการแข่งขันด้านราคากับรูปแบบการเดินทางประเภทอื่น ซึ่งต่างจากประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ

นครดูไบ จากหมู่บ้านประมงสู่มหานครโลก และเมืองที่จะมีความสุขมากสุดของโลกในปี 2021

ปัจจุบัน ดูไบกลายเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องการพัฒนา จากอดีตที่เคยเป็นเมืองท่าเรือ ประเทศที่เศรษฐกิจอาศัยรายได้จากน้ำมัน แล้วก็สามารถหลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ำมัน มาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความหลากหลาย สามารถสร้างความมั่งคั่งที่ทดแทนอุตสาหกรรมเก่าๆ และกำลังจะกลายเป็น “มหานครโลก” แบบเดียวกับฮ่องกงและสิงคโปร์ ในรายงาน World Happiness Report 2017 ของสหประชาชาติ ที่จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ระบุว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งดูไบเป็นรัฐสมาชิกหนึ่ง อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก แต่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

คดี “ซินแสโชกุน” ไม่ใช่คดีสุดท้าย

ใครๆ ก็คิดว่าแชร์แม่ชม้อยเป็นคดีแรกในเมืองไทย แต่เชื่อไหมว่า แชร์ลูกโซ่นี้มีตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2498 เสียอีก ปรากฏหลักฐานเป็นคำพิพากษาฎีกาที่ 1201-1203/2498 ในอนาคตก็ต้องมีคดีแชร์ลูกโซ่ออกมาอีกเรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภ ได้แต่หวังว่าพวกเราในวันนี้คงจะไม่เป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ที่จะมีมาในวันข้างหน้า

ทีเอ็มบีกำไรไตรมาสแรก 4,764 ล้าน สัดส่วนสำรองต่อNPL 144%

ทีเอ็มบีมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนสำรองเติบโตต่อเนื่อง 4% และคงสัดส่วน NPL ที่ระดับต่ำ 2.5% ขณะที่สัดส่วนสำรองฯ ต่อ NPL ยังแข็งแกร่งที่ 144% กำไรสุทธิหลังสำรองไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ลวง พราง ล่วงรู้ (ข้อมูล)

เวลาเห็นตัวเลขภาพรวมอย่าด่วนสรุป(นักการเมืองมักจะใช้วิธีนี้ในการชักจูงให้คนมองเห็นอะไรตามที่ต้องการ) ให้ดูว่าสามารถมองโดยใช้ตัวแปร lurking/confounding variable ได้รึเปล่า การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวแปรซ่อนเป็นเรื่องสำคัญต้องใช้ประสบการณ์การฝึกฝน เพราะจะช่วยให้เราเห็นความเป็นจริงแบบแยบยลที่ซ่อนอยู่ได้

ว่าด้วยการพนัน….ตอนที่ 3 ประกันภัย ประกันชีวิต เป็นการพนันไหม? …เจ้ามือ (บริษัทประกัน) เอาเปรียบมากไหม?

ถึงแม้ว่าเราจะมีการแข่งขันไม่น้อย มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตถึง 42 แห่ง แต่ด้วยความรักชาติเราก็ยังบังคับว่าทุกแห่งต้องมีผู้ถือสัญชาติไทยเกินสามในสี่ (75%) เลยทีเดียว (ถ้าจำเป็น ซึ่งมักแปลว่าจวนเจ๊งถึงจะยอมให้ต่างชาติถือ 49% ได้) ส่วนต่างชาติถ้าอยากเปิดสาขาก็จะมีเงื่อนไขสารพัด เรียกว่าให้แข่งได้ แต่ต้องแบกกระสอบทรายวิ่งแข่งนะ ….ด้วยความรักชาติแบบนี้แหละครับ ถึงมีส่วนให้เบี้ยมันแพง สบายเจ้าสัวผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 42 บริษัทนั่นไป บนภาระของชาวไทยรักชาติผู้เอาประกันกว่าสิบล้านคน และเพิ่มต้นทุนของประเทศบั่นทอนศักยภาพ

Humblebrag: จิตวิทยาของการอวดตัวเองเเบบถ่อมตน

humblebrag ก็คือการ brag (หรือการอวดตัวเอง) ที่เหมือนกับไม่ใช่การอวด หรือการอวดที่แฝงมากับการถ่อมตนเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะอวดแต่ที่จริงก็คือการอวดนั่นแหละ ประมาณนั้น ซึ่งการอวดตัวเองแบบถ่อมตนนั้นเราจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Instagram)

ความสัมพันธ์ระหว่าง สปสช. กับ สธ.

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ไม่สามารถดำรงนิติสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาลของ สปสช. ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ยังเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อีกด้วย และที่สำคัญที่สุด ยังเป็นการทำลายมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 55 วรรคสาม อันมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

Hidden Figures เบื้องหลังตัวเลขที่ซ่อนอยู่ คือ การต่อสู้กับอคติ

Hidden Figures เป็นผลงานกำกับของ Theodore Melfi ผู้กำกับหนุ่มจากนิวยอร์ก ที่หยิบเรื่องราวการพิสูจน์ตัวเองของกลุ่มนักคณิตศาสตร์หญิงผิวสี 3 คน ในองค์การ NASA

1 2 3 4 346